VARSÁNYI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA


Varsány Szécsényi út 1. Telefon: 06-32/387-544
3178 E-mail:varsanyisk@gmail.com

Intézményünk a Balassagyarmati Tankerületi Központ irányítása alatt folytatta tevékenységét.
Jelen állás szerint a 001 sorszámú feladatellátási hely nem szolgál az oktatás –nevelés színteréül, az épület korszerűsítése és fejlesztése a Balassagyarmati Tankerületi Központ pályázata alapján, az EFOP-4.1.2-17-2017-00006 számú pályázat jóvoltából újul meg. A projekt befejezése: 2022. 11. 30.
A pályázat megvalósulásával, az színvonalas oktató munka fenntartását a beszerzésre kerülő oktatástechnikai eszközök fogják is támogatni fogják. Összességében 12 tanterem, 5 szaktanterem és új kiszolgálóhelységek kerülnek kialakításra. A tanulók mindennapos testnevelésének teret biztosít majd az iskolaudvaron megépült modern tornacsarnok és rekortán burkolatú sportpálya.

Székhely: Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3178 Varsány, Szécsényi út 1.
032250 001

Telephelyek:
Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola varsányi telephely

3178 Varsány, Szécsényi út 2.a
032250 005

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola nagylóci telephely
3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
032250 006

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola őrhalmi telephely
2672 Őrhalom, Rákóczi út 33.
032250 007

Tanulói létszámok:
Varsány alsó: 60
Nagylóc: 38+ 66=104 Őrhalom: 45

Varsányba tehát 60 alsós és 66 felsős fog járni, ha átköltözünk.
9 önálló osztály van, mert 5. évfolyamon párhuzamos osztály indult. Célunk ezzel a csoportbontással, a tanulók tudásbeli különbségeinek csökkentése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

Oktatási feladataink:

– Komplex Alapprogram működtetése 1-6. évfolyamon
– Kontrolliskolai feladatok elvégzése: MTA –AVKF tanulási környezet kutatásban való részvétel az őrhalmi és varsányi 1. osztállyal
– Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola Varsányi Telephelyeként idén 2 színjátszószakkör és egy képzőművészeti szakkör elindítása van folyamatban
– Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként hegedű oktatása
– Sportszakkör indítása: röplabda, futball
– Ökoiskolai szemléletű programok adaptálása az intézményünk oktató-nevelő munkájába

 

Tisztelettel:

Jusztin Klaudia

igazgató