Adóügyek

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I.
Általános rendelkezések

1. §

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az alábbi helyi adókat vezeti be:

a. magánszemélyek kommunális adója;
b. iparűzési adó.

2. §

A helyi adókat az önkormányzat a település alapszintű működtetéséhez szükséges pénzügyi források kiegészítésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel.

II.
Magánszemélyek kommunális adója

3. §

Az adó mértéke

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000.- Ft.

4. §
Adómentesség

Mentes az adó alól az
építési tilalom alatt álló beépítetlen telek, a tilalom ideje alatt,
építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám alatt bejegyzett telek.

III.
Helyi iparűzési adó

5. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.

IV.
Záró rendelkezések

6. §

1. Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
2. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2002.(XII.12.) rendelet,
b. a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XII.20.) rendelet.

Kanyó Judit                                                                                                                                              Dr. Kiss Tamás
polgármester                                                                                                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve:
Varsány, 2015. október 26.

                                                                                                                                                   Dr. Kiss Tamás
jegyző

 

 

Varsány Községi Önkormányzat adószámlái:

75700609 – 10600302 – 00000000 – MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ SZÁMLÁJA

75700609 – 10600223 – 00000000 – IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA

75700609 – 10600144 – 00000000 – GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA

75700609 – 10600340 – 00000000 – KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

75700609 – 10600326 – 00000000 – EGYÉB BEVÉTELEK

75700609 – 10600137 – 00000000 – IDEGEN BEVÉTELEK

75700609 – 10001019 – 00000000 – TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA

75700609 – 10001002 – 00000000 – ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük