„Az önellátó gazdálkodás újjáélesztése”

„AZ ÖNELLÁTÓ GAZDÁLKODÁS ÚJJÁÉLESZTÉSE”

Varsány, 2014. június 25-29.

testvértelepülési program

rövid összefoglaló:

Varsány község évek óta ápol szakmai és baráti kapcsolatokat a szomszéd országok településeivel, melyet folyamatosan bővít. 2006-ban vette fel az első lengyelországi testvértelepüléssel a kapcsolatot, Sedziejowice-val, melyet 2007.03.12-én testvértelepülési megállapodással szentesített.

Ezt követően évről-évre bővítette a testvértelepülési megállapodásait. 2008. július 4-én a szintén lengyel Otmuchów településsel, majd 2009-ben a Szlovákiai magyar lakta, a Palóc-kultúrkörhöz tartozó Ragyolccal.2010-ben vette fel a kapcsolatot Homoródkarácsonyfalvával.

2010. május 25-én, az Európai Uniós integráció előtt álló Szerbiában található Palicsfürdővel kötött testvértelepülési megállapodást a település önkormányzata.

Azonban nem csak az önkormányzat, hanem a településen működő számos civil szervezet, hagyományőrző csoport is rendkívül élénk nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A szervezetek közreműködnek a folyamatos kapcsolattartásban, részt vesznek a közös programok szervezésében, lebonyolításában. A Vrasányban élő majd 1800 lakos életének, életminőségének, lehetőségeinek kiaknázásán dolgozik az önkormányzat a civil szervezetekkel közösen. Sok közösségi program lebonyolításával szebbé és jobbá kívánják tenni a településen élők mindennapjait. Ennek egyik közelmúltbeli történése a falugazdaság megalakítása volt. A faluközösség alkalmas volt régen és alkalmassá tehető ma is arra, hogy önmaga gazdaságát megszervezze, értékteremtő gazdálkodási feladatokat végezzen.

A falugazdaság legfontosabb jellemzője, hogy a falu szükségleteit figyelembe veszi, de ugyanakkor a külvilágra, a piaci hatásokra is nyitottan dolgozik.

Az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatai, a civil szervezetek aktivitása és projektbonyolító képességei alkalmassá teszik a települést, hogy partnerszervezetek bevonásával gazdasági és életminőségbeli jólét megteremtését szolgáló Európai programot bonyolítson le.

Varsány testvértelepülései, a program résztvevői:

Radzovce- Ragyolc Szlovákia

Ragyolc község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban, az Abroncsosi mikrorégióban található. 2011-ben 1574 lakosából 1059 magyar és 404 szlovák volt. A mai falu kezdetei valószínűleg a 11. századig nyúlnak vissza, amikor határőr szolgálatot ellátó népek megerősített települése alakult ki a területén. Jelentősnek mondható civil szervezete a helyi sportegyesület és az 1927-ben alapított önkéntes tűzoltó egyesület is. Varsány községgel 2009. szeptemberében írtak alá testvértelepülési megállapodást. Az önkormányzat a szlovák közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-. közművelődési feladatokat látja el. A településen Magyar Nemzetiségi Önkormányzatot és magyar-szlovák kéttannyelvű oktatási intézményt működtet.

PRIMARIA OCLAND/Karácsonyfalva  Erdély

Homoródkarácsonyfalva Hargita megyében található, Székelyudvarhelytől alig 21 kilométerre délkeletre, a Kis-Homoród völgyében fekszik. A magyar határtól 500 km-re fekvő, 513 lélekszámú erdélyi település lakói közül 507 magyar nemzetiségű. Az 1200-as évek végén építették meg templomát, melyet a későbbiekben uralkodó korstílus, a gótika jegyében alakítottak át és adták át az unitárius egyházközösségnek. A települést híressé tette a templom tornyának egyik falába épített díszítőkő, melyen rovásírásos emléket fedeztek fel. Homoródkarácsonyfa nem csak tárgyi emlékeivel büszkélkedhet, hanem népművészetével, melyet egyesületeik révén sikeresen megőriztek.

Sedziejowice–Lengyelország

A majd 6500 főt számláló település a Lodz régióhoz tartozik, mely 1975-1998 között Sieradz tartomány része volt. Egy labdarúgó klubbal büszkélkedhet a település, melynek junior és szenior csapata is van. A lakosság minden korosztálya aktívan részt vesz a kulturális- és sportéletben. A hagyományápolásnak nagy szerepe van itt, több kézműves mestere és néptánc csoportja által ismerheti meg a világ a település népművészetét. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-. közművelődési-. és közjóléti feladatokat lát el.

Otmuchów-Lengyelország

A helyi szervezetek hagyományápolása kiemelkedő. Az aktív kulturális szervezetek a világot járva ismertetik meg a lengyel népművészettel az embereket. A fiatalok és idősek egyaránt tevékenyen vesznek részt a település kulturális életében. Kiemelt jelentőségű a helyi sportélet, így a lakosoknak lehetőségük nyílik hogy a sport és a hagyományápolás révén kapcsolatot teremtsenek más országok egyesületeivel, szervezeteivel. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-, közművelődési-, és közjóléti feladatokat lát el. 2008. július 4-én, a Lengyelországi Otmuchów településen, ünnepélyes keretek között írta alá Varsány község polgármestere és Otmuchów község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

A megállapodás szerint a jövőben a két település a béke, barátság, és szabadság jegyében szorosabb kapcsolatokat fejleszt ki a kultúra és a művészet, a sport és a turizmus, a közoktatás és gazdaság területén.

PALICS- Szerbia

Palics a magyar határhoz közel, a régi nemzetközi út és az új autóút között fekszik. Szabadkától 8 kilométerre található, de szinte egybeolvad a várossal. Lakosságának nagyobb része Szabadkán dolgozik, kisebb része pedig gyümölcstermesztéssel foglalkozik, vagy a turizmusból él. Palics sok látványossággal büszkélkedhet, itt található az ország egyik legszebb állatkertje. A fürdőváros ad otthont a nyaranta megrendezésre kerülő Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválnak, továbbá hagyományos a Szüreti Napok és a Téli Olimpiai Játékok megszervezése is. 2010. május 25-én Palicson írták alá a két település között megkötött együttműködési megállapodást. A megállapodás szerint a jövőben a két település a béke, barátság, és szabadság jegyében szorosabb kapcsolatokat fejleszt ki a kultúra és a művészet, a sport és a turizmus, a közoktatás és gazdaság területén. Palicson a szőlészet mellett jelentős szerep jut az idegenforgalomnak. Május 25-én évente megünneplik a szőlő és a bor napját.

A program további résztvevői:

Cluj (Kolozsvár)

A Civitas Alapítvány 1992 októberében alakult. Alapítói a helyi önkormányzatok hatékonyságának növelését, valamint a polgárok döntéshozatalban és a közösségi problémák megoldásában való szerepvállalásának ösztönzését tartották szükségesnek. Fő tevékenységei település- és régiófejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása; lakossági kezdeményezések támogatása, önkormányzat-lakosság kapcsolatok fejlesztése; helyi önkormányzatok fejlődésének elősegítése szakértői tanácsadásokkal, továbbképzésekkel – civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása. Az Alapítvány kiterjedt Európai kapcsolati hálózattal rendelkezik, Spanyolországtól, Olaszországon át egészen Bulgáriáig.

Odorheiu (Székelyudvarhely)

A Székely Gyümölcs Egyesület 2010 májusában jött létre. Gazdák egyesülete, akik azért szövetkeztek, hogy föllendítsék Udvarhelyszék hagyományos gyümölcstermesztését, feldolgozását és értékesítését.

A 39 tagot számláló Egyesület főcélja a hagyományos gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása és népszerűsítése. A 28 családi gazdálkodó által létesített egyesület egyik kiemelt célja a kihalással fenyegetett gyümölcsfajták megőrzése. Norvég finanszírozási forrásból létrehoztak  egy fejlesztési központot, ahol oktatásokat, szaktanácsadást tudnak biztosítani, meg tudnak keresni olyan szakembereket akik a felmerülő kérdésekre tudnak válaszolni, ill. nagyon sok közösségmozgósító tevékenységeket is megvalósítottak. Fesztiválokat, gazdák képzését valósították meg az elmúlt 2 év programjai során.

A  program részletei:

A program keretében sor kerül kulturális, sport, gasztronómiai bemutatóra, szakmai konferenciára, közös szakmai kirándulásra. Ezek megvalósításában a következő cél vezérelte civil szervezeteinket, az önkormányzatunkat:

– a határon átnyúló kapcsolat erősítése, bővítése

– a családi gazdálkodás az Európa 2020 stratégia megvalósításában téma feldolgozása

– jó példák átadása, tapasztalatszerzés, innovatív megoldások kialakítása

– generációk közötti kapcsolatok elmélyítése

– az idősebbek és a fiatalság aktivitásának fokozása, közösségformálás elindítása

– Európa keleti bővülésének 10. évfordulós, s a ragyolci testvértelepülési kapcsolatfelvétel

5. évfordulójának megünneplése

Az ütemterv létrehozásánál a következő célok vezéreltek:

-Család és munka összehangolás, tematikus év értékeinek megismerése, tapasztalatok átvétele

-Hagyományok, tapasztalatok átadása, átvétele

-A programokon való aktív részvétel civil szervezetekkel, a családok generációival

-Az európai identitás érzésének erősítése a gazdasági és szociális kohézióra alapozva

A családok, a családi gazdálkodás Európai évében kiváló lehetőség nyílik a faluközösségek megújítására. A faluközösség alkalmas volt régen, hogy önmaga gazdaságát megszervezze, értékteremtő gazdálkodásával hozzájáruljon a településen élők jólétének megteremtésére. Partnerségi kapcsolatainkban meglévő jó gyakorlatok, innovatív megoldások átvételével segíteni tudunk a gazdasági válság hatásainak helyi szintű kezelésében.

Megteremtjük a családi gazdák és a kistermelők felkarolásának lehetőségét, példamutatással segítséget nyújtunk nekik abban, hogy fenntarthatóbbá tegyék közösségeiket, környezetüket, és helyben biztosítsák a megélhetésüket.

A feltételek megteremtéséhez vezető út lényegi eleme, hogy az együttműködés, az emberi kapcsolatok, a közös munka, a közös tanulás, az infrastruktúra valamint az erőforrások közös használata és megosztása a mindennapjainak részét jelentse.

Ehhez az emberek és közösségek közötti folyamatos interakciókra van szükség: olyan rendszeres alkalmakra, melyek során az emberek megismerkedhetnek egymással, közösen dolgozhatnak, vagy a közös tevékenységek egyéb formáira nyílik lehetőségük.

Programunk kiemelt célja az önkéntesek, civil szervezetek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása, elmélyítése valamint a családok jelentős szerepének elismerésére Európa-szerte. A projektünk lebonyolításában helyi, de szélesebb, megyei hatókörű civil szervezetek vesznek részt, melyek tagsága elsősorban családi gazdaságok keretei között dolgozó polgárok közül kerülnek ki.

A hagyományok felidézése, az Európai Unió leendő választópolgárainak, azaz a mai fiatalságnak a tájékoztatása, figyelmük felkeltése és az együttgondolkodás egyfajta közösségformálás elindítása a célunk.

Az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelésének várt eredményei a határon átnyúló együttműködés erősödése az egyes intézmények, közösségek, és non-profit szervezetek között, valamint erősödik az emberek közvetlen részvétele a határon átnyúló együttműködésben.

A program összeállításánál fontosnak tartottuk olyan partnerek meghívását, akik hasonló régióból, hasonló problémákat oldottak meg, s hatékony módszereikkel nagyban segíthetik elképzeléseinket. Ennek szellemében alakítunk ki a civil szervezetek között új együttműködéseket.

A találkozó célja, hogy az 5 nap alatt kölcsönös tapasztalatcsere útján egymást segítsék a partnerek. Összegzésképp megállapítható, hogy a polgárok közötti együttműködések nagyban hozzájárulnak innovatív megoldások kidolgozásához, az integrált növekedéshez szükséges kedvező környezet megteremtéséhez.

A program keretében lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, hogy a témával kapcsolatban megosszák tapasztalataikat és tudásukat egymással, döntéshozókkal, ezáltal is hozzájárulva az Európai Unió elveinek és értékeinek a terjesztéséhez.

A kitűzött céloknak megfelelően állítottuk össze a programot:

Az 1. nap az érkezés napja. A vendégek ellátásáról civil szervezeteink, önkormányzatunk, ill. a befogadó családok gondoskodnak. Az elszállásolás magáncsaládoknál, falusi szállásadóknál történik. Ezen a napon közös ünnepi testületi ülést valamint civil kerekasztalt tartunk a résztvevőkkel közösen.

A 2. napon bemutatjuk a helyi és a megyei családi gazdaságokat vendégeinknek. A szakmai nap célja a gondolatébresztés, a vidéken élők megélhetését biztosító jó gyakorlatok bemutatása. A nap során bemutatunk EU-s és hazai forrásokból megvalósított fejlesztéseket. A 3. napon nem a házigazda, hanem a meghívott adja át tapasztalatait a résztvevőknek. Az Európa2020 stratégiai céljainak eléréséhez elengedhetetlen az innovatív gondolkodás. A globális kihívásokra a helyben megszületett megoldások lehetnek a leghatékonyabbak. Civil szervezetek kreatív munkájára irányul tudásmegosztást célzó a programunk. Újszerű megoldási javaslatainkkal szeretnénk elérni a döntéshozókat. A frissen megválasztott Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőket is bevonjuk a programunkba a hatékony kommunikáció érdekében.

A 4. nap a kultúraközi párbeszéd jegyében kerül sor a testvértelepülési napra. Ezen a napon kézműves kiállítások, látványos zenés táncos bemutatók biztosítanak lehetőséget a nemzeti értékek megismerésére, a generációk és kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére. Megemlékezünk a közösségeinket érintő évfordulókról is. Egyrészt az EU legnagyobb bővítésének 10. évfordulójáról, s az ennek köszönhető testvértelepülési kapcsolataink kialakulásáról. Ragyolc községgel megújítjuk az együttműködési megállapodásunkat, a kapcsolatfelvétel 5. évfordulójára emlékezve.

Az utolsó napon sort kerítünk a projekt értékelésére, a további feladatok, jövő évi programok megbeszélésére.

Az 5 napos varsányi rendezvény keretén belül a következő legfontosabb konkrét eredményeket érjük el:

A találkozó egyik legfontosabb eredménye a testvértelepülési együttműködéseken alapuló, civilszervezetek közötti együttműködés bővítése. A testvértelepülések közötti kapcsolat kiterjesztése, a jó gyakorlatok helyi szinten történő adaptálását célozzák.

Varsányban az elmúlt évek során az önkormányzat ösztönzésére egy un. Falugazdaság jött létre, a hagyományos faluközösség értékeinek megtartása, újjáélesztése érdekében. A falugazdaság legfontosabb jellemzője, hogy a falu szükségleteit figyelembe véve, a külvilágra a piaci hatásokra nyitottan dolgozik. A településen és térségünkben egyre több családi gazdálkodó termel gyümölcsöt, helyi termékeket. A meglévő adottságok ösztönözték a helyi civil szervezeteket (turisztikai, vendéglátó, kézműves szerveződések) arra, hogy olyan partnerszervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot, melyek innovatív megoldásokkal eredményesen karolták fel a helyi kezdeményezéseket. Készségek és a feladatok összehangolását kezdeményezzük, de elsődleges célunk, hogy javuljon az állampolgárok élete és jóléti szintje, az EU által nyújtott előnyöknek köszönhetően. A program keretében egy erdélyi kezdeményezést (Székelygyümölcs) adaptálunk a varsányi, nógrádi helyi viszonyokra (Palóc gyümölcs program). A testvértelepülési találkozón szerbiai, lengyel és szlovákiai testvértelepülésünk is részt vesz, így a tudásmegosztást, ismeret és készségátadást szolgáló programunknak köszönhetően további kezdeményezések követhetik példánkat. Középtávú célunk, hogy Közép-Európában kialakítsuk civil szervezetek, önkormányzatok, családi gazdaságok közreműködésével az Európa2020 stratégiai célok elérését célzó együttműködési hálózatot, mely a településeink élhetővé tételét segítik elő.

program:

2014.06.25. Érkezés, vendégek fogadása, civil kerekasztal és ünnepi képviselő testületi ülés, szálláshelyek elfoglalása.

2014.06.26. Családi gazdaságok Palócföldön – kiállítás és belföldi tapasztalatcsere. Varsány – Drégelypalánk, Nagykeresztúr, Berkenye

8.00 Reggeli a családoknál, helyi gazdáknál

9.00 Szakmai kirándulás. Nógrád megyei családi vállalkozások Drégelypalánk, Berkenye, Nagykeresztúr (szörpök, lekvárok, pálinkák) előállításának megtekintése.

14.00. Közös ebéd

17.00 Kiállítás a Varsányi Közösségi Házban a Palóc gyümölcs márkanévvel ellátott termékekből. Helyi családi gazdaságok és a falugazdasági program bemutatása.

19.00  Vacsora a vendégekkel. Kötetlen beszélgetés civilek, gazdálkodók közreműködésével.

2014.06.27. „Innovatív Európa-innovatív polgárai” – Szakmai nap az Európa2020 Stratégia jegyében

8.00 Reggeli a családoknál

10.00 Székelygyümölcs – Palóc gyümölcs- Kiállítás megnyitó

11.00 Konferencia – Régi-új megoldások a globális kihívásokra.

Székelygyümölcs-program ismertetés. Az önellátó vidékfejlesztés, helyi termékek marketingje, Társadalmi innováció

14.00. Közös ebéd

16.00 EurActiv panelbeszélgetés „Hatékony kommunikáció: Hogyan juttassuk el üzenetünket az uniós döntéshozókhoz?” címmel

18.30 Vacsora

19.30  Közös, kötetlen szórakoztató est a vendégekkel

2014.06.28. Évfordulós Testvértelepülési nap a kultúraközi párbeszéd jegyében.

10.00: Kézműves porták. Kiállítás: a vendég és hazai mesteremberek munkáinak bemutatása

12.00: Ünnepi ebéd

13.00:Partnerségi szerződés megerősítése Varsány és Ragyolc között, emlékezés az 5 éves kapcsolatfelvételre

15.00: „Korok, népek, kultúrák”- a zene ünnepe: zenés táncos bemutatók a résztvevő országok kultúrájából, a delegációk közvetítésével

20.00 Szabadtéri koncert

22.00 Tábortűz- kötetlen beszélgetés.

2014.06.29 „Európai termék-család” – Záró, értékelő nap

8.00 Reggeli a családoknál

10.00 Ünnepi szentmise

13.00 Programzárás: Találkozás a vendégekkel a Közösségi Házban.

A projekt értékelése, további feladatok, jövő évi feladatok megbeszélése.

A Palóc gyümölcs márkanévvel ellátott termékekből készített ajándékcsomagok átadása.

14.00 Vendégek hazautazása

Varsány, 2014-03-24

összeállította:

Pintérné Kanyó Judit

polgármester

tel: 06-30-299-7948

e-mail: nogradtur@gmail.com

www.varsany.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük