Iparűzési adó

Az eljárás jogi alapja:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
 • Varsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII.20.) önkormányzati rendelete a módosításokkal egységes szerkezetben

A helyi iparűzési adó tárgya és alanya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

 1. személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
 2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja1
 3. jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
 4. egyéb szervezet, ideértve azt is ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
 5. jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is;
 6. egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő szerveztet is.

Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:

 • A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
 • Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel ( telephellyel ) nem rendelkező vállalkozó

építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési,szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a folyamatos, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de a 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó mértéke:

 • Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,8 %-a
 • Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként kerül megállapításra, melynek összege: 5000 Ft/nap

Nyomtatványok:
Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változás bejelentés
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Varsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII.20.) önkormányzati rendelete a módosításokkal egységes szerkezetben
2015. évi helyi iparűzési adó bevallása

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük