Közérdekű adatok

Közérdekű adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Közalapítványok
1.4 Lapok
1.5 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok

2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése, statisztikai adatok

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések
3.2.2 Számviteli beszámolók
3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak
3.3.2 Támogatások
3.3.3 Szerződések
3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei:
Cím: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon: 06/32/387-387
Fax: 06/32/387-247
E-mail: varsany.hiv@gmail.com

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 09.00-12.00, 13.00-15.00
Szerda: 09.00-12.00, 13.00-15.00
Péntek: 09.00-12.00

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

Polgármester: Kanyó Judit
Tel: 06/32/387-387

E-mail: nogradtur@gmail.com

Jegyző: Dr. Kiss Tamás
Tel: 06/20-325-63-01

E-mail: nogradsipek@profinter.hu

Előadók

Pénzügy: Petrovics Fanni, Kökényné Tóth Mónika

Igazgatás: Bárány Bernadett, Szép Józsefné

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Varsányi Játékkuckó Óvoda

Székhelye: 3178 Varsány, Béke út 10.

Elérhetőségei:

Tel: 06/32/387-015

E-mail: jatekkuckoovoda@gmail.com

Vezető: Uhrin Anikó

Varsányi Konyha

Székhelye: 3178 Varsány, Béke út 10.

Elérhetőségei:

Tel: 06/32/387-015

Varsány Község Gondozási Központja

Székhelye: 3178 Varsány, Hunyadi út 1.

Elérhetőségei:

Tel: 06/32/387-145

További nem önálló intézmények:

Közösségi Ház

Rendezvényszervező és Pályázatíró Iroda

3178 Varsány, Szécsényi út 2/a

-Tel: 06/32/387-541

-E-mail: palyazatiro.varsany@gmail.com

Munkatárs: Varga Nóra

Könyvtár

3178 Varsány, Szécsényi út 2/a

Tel: 06/32/387-541

Könyvtáros: Molnár Rebeka

Községi Intézmények:

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Székhelye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1.

Elérhetőségei:

-Tel/fax: 06/32/387-544

-E-mail: varsanyisk@profinter.hu

Igazgató: Jusztin Klaudia

1.3 Közalapítványok

Varsány Fejlődéséért Közalapítvány

Címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.

Telefon: 06/32/387-387

Fax:06/32/387-247

1.4 Lapok

Varsányi Hírlap

Időszakos kiadvány

Felelős: Kanyó Judit polgármester

1.5 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Tel.: 06 (32) 620-700
Fax: 06 (32) 620-713
Levélcím: 3100 Salgótarján, Pf.: 95
E-mail: hivatal@nograd.emrkh.hu

Balassagyarmati Járásbíróság

Cím: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.

Postacím: 2660 Balassagyarmat, Pf. 59.

Tel: (35) 501-200

Fax: (35) 300-966

E-mail: birosag@bgyarmat.birosag.hu

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: hónap első hétfőjén 9:00-16:00

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:hétfő 8:30-15:30, többi munkanapon 9:00-11:00

Panasznapi ügyintézés:hétfő 8:30-15:30

Balassagyarmati Városi Ügyészség

Cím: 2660 Balassagy­armat, Deák F. u. 15.
Postacím: 2661 Balassagy­armat, Pf.: 81.
Tel/Fax: (35) 301–820

Állami Számvevőszék

Székhely:1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi tel: (1) 484-9100

Központi fax: (1) 484-9200

Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Honlap: www.asz.hu

Magyar Államkincstár

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Postacím:: Budapest, Pf. 1909

Központi tel: (1) 327-3600

Központi fax: (1)266-3869

Központi E-mail: info@allamkincstar.gov.hu

Honlap: www.allamkincstar.gov.hu

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről

A Polgármesteri Hivatal alapító okirata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Szociális ügyek

Közgyógyellátással kapcsolatos tájékoztató

Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztató

Rendelet a szolgáltatások után fizetendő bérleti és térítési díjakról

Népesség nyilvántartás, anyakönyvi ügyek

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztató házasságkötéshez

Adóügyek

2.3 Közszolgáltatások

2.4 A szerv nyilvántartásai

2.5 Nyilvános kiadványok

2.6 Döntéshozatal, ülések

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8 Pályázatok

2.9 Közérdekű adatok igénylése

2.10 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése, ügyiratstatisztika

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2011. évi összefoglaló adatai

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2011. évi összefoglaló adatai

Az iktatott ügyiratok száma 2011. évben

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések (rendeletek mappában)

5/2011.(II.08.) az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

5/2010.(II.09.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

3.2.2 Számviteli beszámolók

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

A mindenkori költségvetési rendeletben kerül rögzítésre a foglalkoztatottak létszáma.

3.3.2 Támogatások

 

 

Közérdekű adatok 2022.09.11. —    Letölthető fájl

Varsány_keregyseg

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük