Az agroturizmus és a vidékfejlesztés sokszínűsége Európában – Összefoglaló

111Varsány község évek óta ápol szakmai és baráti kapcsolatokat a szomszéd országok településeivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük egymás szokásait, kultúráját, megmutassuk értékeinket és nem utolsó sorban partnerek legyünk azokban a pályázatokban, amelyekkel kölcsönösen tudjuk fejleszteni településeinket, biztosítva ezzel az ott lakók életkörülményeinek javulását.

Településünkön 12 civil szervezet van bejegyezve, mely szervezetek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, az önkormányzatokkal és a vállalkozásokkal. Partnerséget építünk. Az összefogást mi sem bizonyítja jobban, minthogy a községünk néhány év alatt megye-és országhatárokon túli ismertségre és elismertségre tett szert. A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete 1997-ben alakult, tehát már több mint egy évtizede azért dolgozik, hogy Magyarországon, Nógrád megyében fellendítse a falusi turizmust, részt vegyen a vidékfejlesztést érintő kérdések tárgyalásában, azok előmozdításában. Megállapítható, hogy az itt élő embereknek szinte az egyetlen kiút a megmaradáshoz, ha életben tartjuk és fejlesztjük a vidéki kultúrát. Véleményt formáltunk tehát a falusi-és ökoturizmusról.

Az agroturizmus és vidékfejlesztés sokszínűsége Európában c. projekt lehetőséget teremtett arra, hogy közösen fogalmazzuk meg terveinket, illeszkedve az Uniós elvárásokhoz. A programsorozat ideje alatt valamennyi partner ország, testvér településeink, továbbá az ő szakmai partnereik mutatkoztak be a különböző fesztiválokon, kiállításokon, konferenciákon, kerekasztal beszélgetéseken, szakmai tapasztalatcseréken. Létrejött a „Fesztiválrendező települések hálózata”. Mindez lehetőséget és jó alapot teremtett arra, hogy a jövőben is folytatódhassanak a programok. Ez a projekt egyik nagy eredménye. A futamidő alatt (mely 2010 júniusától 2011 májusáig tartott) 11 rendezvényt bonyolítottunk le. Igazi színes kavalkádnak lehettek részesei azok, akik együtt láthatták a Lengyelek, Szlovákok, Magyarok és az Erdélyiek gyönyörű népviseleteit, élvezhették a néptánc előadásokat. Rendkívül tanulságosak voltak a konferenciák. Kiderült, hogy az Európai Unión belül mennyire sokszínűek vagyunk, ugyanakkor azonosak a feladataink a vidék fejlesztése területén. A különböző népek ételei, italai egy asztalhoz ültették le a települések lakóit. Életre szóló barátságok születtek, üzleti kapcsolatok alakultak ki. A települések és az érintett kistérségek bemutatták turisztikai értékeiket. További eredménye a programnak, hogy sok-sok gyermek és fiatal vett részt a projektek előkészítésében és a lebonyolításában. Arra törekedtünk, hogy minden fesztivált követően maradjanak olyan kézzelfogható értékek, amelyeket a későbbiekben is tudunk hasznosítani.

A projektben résztvevő valamennyi település a tőle telhető legmaximálisabb mértékben készítette elő és bonyolította le a rendezvényeket. A pályázatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tettek a partnerek.

Nemzetközi Agroturisztikai Fesztivál

2010. 06. 01-05.

A Nemzetközi Agroturisztikai Fesztivál 2009-ben került először megrendezésre, melynek folytatásaként rendeztük mag az „Az agroturizmus és a vidékfejlesztés sokszínűsége Európában” című fesztiválsorozatot.

A programban részt vettek magyar, román, szlovák és lengyel tetstvértelepüléseink.

Az öt napig tartó rendezvény nyitó napján vendégeink részt vehettek kerekasztal beszélgetésen, ahol az európaiságról, közös ügyekről, fejlesztési és együttműködési lehetőségekről esett szó.

A tanácskozás szóvivőjének: Dr. Surján Lászlót, Európa Parlamenti képviselőt kértük fel, azonban más elfoglaltsága miatt Dr. Nagy Andor, országgyűlési képviselő Úr vállalta a levezető elnöki feladatokat. Részt vett a rendezvényen és előadást tartott Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke.

A második napon „Határon átnyúló programot” szerveztünk, Szlovákiába Alsósztregovára látogattunk, ahol megtekinthettük Madách Imre kastélyát. Egy irodalomtörténész kíséretében, többnyelvű kiadványokkal a kezünkben, megnéztük az Ember tragédiája írójának emlékeit.

A harmadik napon megrendeztük a Nemzetközi Agroturisztikai Konferenciát, melyet Dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő nyitott meg. Köszöntőt mondott a település polgármestere és a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesületének elnöke. A konferencián bemutatkoztak a szlovák, szerb, lengyel, erdélyi- és magyarországi települések: Ragyolc, Otmuchów, Sedziejowice, Palics, Karácsonyfalva, Kozárd, Szarvasgede, Varsány. A konferencián résztvevők megismerték egymás országait, szűkebb környezetüket. Az együttműködésekről és a határon átnyúló kapcsolatok fontosságáról, a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségekről esett szó. A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesületének elnöke ismertette a Magyarországi elképzeléseket, melyek várhatóan gyökeres változást hoznak a falusi vendéglátók tevékenységében.

Új testvértelepülési megállapodás aláírására került sor az erdélyi Karácsonyfalva településsel.

A meghívott vendégek megismerkedhettek a palóc konyhával, melyet népviseletbe öltözött asszonyok szolgáltak fel.

A negyedik napon „A nemzetek kincsei, Európa értékei” című kiállítás került megrendezésre. Valamennyi részt vevő Európai ország elhozta a számára fontos értékeit, melyek a hagyományőrzésen, a népi kultúrán alapulnak. Ezekből a tárgyakból egy nagyszabású kiállítást rendeztünk a varsányi Művelődési Ház nagytermében.

Délután népviselet bemutatót tartottunk. Felvonultak a Palóc vidék legszebb öltözékei. Közreműködött Ragyolc település Nógrád néptánc csoportja, Pál István, a nógrádi pásztor, tereskei dudás, a Népművészet Mestere, a Magyar Kultúra Lovagja, és megannyi település díszpolgára. Az ötödik napon Nemzetközi Agroturisztikai Fesztivált szerveztünk, Európai ízek, Európai kultúrák címmel. Az Európa országaiból érkezett vendégeket Varga Béla Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke köszöntötte. A nap folyamán igazi ízkavalkád várta a vendégeket. A fesztivál témái a népi kismesterségek, hagyományok ápolása, a vidék kínálta lehetőségek, a helyi termékek értékestése, a kulturális örökségeink védelmének fontossága és az Uniós vidékfejlesztési pályázatok voltak.

X. Ipoly-menti művészeti fesztivál

2010. 07. 17.- 2010. 07. 18.

VII. Nógrádi gulyásfőző fesztivál

A VII. Nógrádi gulyásfőző fesztivált a népművészet és a gasztronómia jegyében szervezték Ragyolcon, a Kastélykertben.

Résztvevő települések: Magyarország- Varsány, Kozárd, Szarvasgede, Karancslapujtő, Lengyelország- Otmuchów, Sedziejowice, Szlovákia- Fülek, Csákányháza, Fülekkovácsi, Losonc, Kokava.

A fesztiválon további 3-5 fős csapatok mérték össze gulyás főzési tudásukat. Az elkészített ételeket zsűrizték és a legjobb hármat díjazták.

A nap folyamán felléptek az Európa országaiból érkező néptánccsoportok.

X. Ipoly-menti művészeti fesztivál

A fesztivál a néptánc és a gasztronómia jegyében telt.

Résztvevő települések: Magyarország- Varsány, Kozárd, Szarvasgede, Karancslapujtő, Lengyelország- Otmuchów, Sedziejowice, Szlovákia- Fülek, Csákányháza, Fülekkovácsi, Losonc, Kokava. Összesen 11 vendég település, 15-15 fős művészeti csoporttal képviseltette magát.

A műsort Ünnepi Magyar szentmisével nyitották meg, melyen szintén részt vett minden ország testvértelepülésének a delegációja.

A Millenniumi kopjafa megkoszorúzása után bemutatkoztak a lengyel, magyar és szlovák néptánccsoportok.

A rendezvénynek különleges hangulata volt a Kastélykertben.

Több szlovákiai politikus, képviselő is jelen volt a rendezvényen. Elismerésüket fejezték ki a rendezvény szervezőinek. Megfogalmazták, hogy jó érzés részese lenni egy olyan közösségnek, ahol megtapasztalható az emberek együttműködése egy cél érdekében. Régen fennálló, és új barátságok is születtek a 2napos rendezvényen, melyet feltett szándékunk, hogy a jövőben is ápolni fogunk.

I. Szarvasgedei Lakodalmas Fesztivál

2010. 08. 14.

A fesztiválsorozat 3. helyszíne Szarvasgede volt.

Testvértelepüléseink 10-20 fős delegációt küldtek az eseményre.

Résztvevő települések: Lengyelország- Otmuchów, Sedziejowice, Románia- Karácsonyfalva, Szlovákia- Ragyolc, Magyarország- Varsány, Szarvasgede.

A fesztivál nyitó napján a házigazda település hagyományőrzői előadták „A Szarvasgedei lakodalmast”, fellépett a Muskátli Hagyományőrző Egyesület Varsányból, bemutatkoztak a Lengyelországból és Szlovákiából érkezett vendégek.

Új kapu nyílik Európára” Ünnepélyes keretek között Szarvasgede aláírta a testvértelepülési szerződést a lengyelországi Baldrzychów településsel. Ezt követően egy beszélgetésre is sor került, ahol megállapodtak a települések (Szarvasgede és Baldrzychow), hogy rövidesen Lengyelországban találkoznak. A település eleget tett a felkérésnek.

A közös vacsorán a meghívottak megismerkedhettek a helyi szokásokkal és a gasztronómia remekeivel.

Szarvasgede életében különös jelentőséggel bír a fesztivál megszervezése, hiszen a Falunapon túl más rendezvényük nem volt az elmúlt években. A polgármester kezdeményezésének köszönhetően jött létre a testvértelepülési kapcsolat.

Szarvasgedén többen foglalkoznak falusi vendéglátással, tehát fontos, hogy további szolgáltatások is kialakuljanak az idegenforgalom fellendítéséhez. Fontosnak tartja a település vezetése a kialakult kapcsolatok ápolását, sőt arra törekszenek, hogy több megállapodás is szülessen más országok településeivel.

Szarvesgede egy piciny Nógrádi település, ahol sok-sok értékes, tenniakaró ember él. Megfogalmazták, hogy csak akkor van jövőjük, ha a vidékfejlesztést, a falusi vendéglátást tovább fejlesztik, ha a kialakított szakmai és emberi barátságokat ápolják. Úgy véljük, hogy az első lépést megtették az érintettek mindennek érdekében.

A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete minden elképzelésüket támogatja.

LEADER Európai vidéki találkozó

2010. 08. 15.

A délelőtt folyamán érkeztek meg a testvértelepülések és a hazai települések delegációi Kozárdra. A község polgármestere köszöntötte a vendégeket.

Délben egy közös ebéden vettek részt a testvértelepülések a kozárdi Vadvirág étteremben.

Délután rendezték az Európai Vidéki Találkozót, melynek témája a vidékfejlesztés a gyakorlatban. Az európai hírű kozárdi falumegújítás és a vidékfejlesztés európai kérdéseiről. A találkozót a Cserhátalja LEADER Közösség szakmai csapata és Kozárd polgármestere vezette.

Közös kiránduláson vettünk részt a Kozárdi Pincesor fölötti erdei Anna Kápolnához, majd tettünk egy sétát a Kozárdi Almavölgy gyümölcsöskertjein át a Kozárdi Horgásztóhoz. Geológiai sétát tettünk az Andezit bányához, közben ökoturisztikai és geoparki bemutatót csodálhattunk meg. Idegenvezető és tolmácsok segítségével megismerhettük a település múltját.

A vacsoránál megkóstolhattuk a helyi Palóc ételeket, majd a Kozárdi Tónál népi énekekkel és tárogató muzsikával kedveskedtek a meghívott vendégeknek.

Kozárd évek óta az egyik legfrekventáltabb települése Nógrád megyének, ahol komolyan veszik a vidékfejlesztést. Egyik nagy előnyük, hogy a település vezetői már évek óta rendelkeznek Európai szakmai kapcsolatokkal. A vállalkozásaikat is e tekintetben fejlesztik. Folyamatosan képesek a megújulásra, újabb és újabb kapcsolatok kialakítására.

Európai vidéki találkozót ebben a felállásban első alkalommal rendeztek. Soha nem érkeztek még ennyi országból vendégek a településre. Rendkívül jó hangulata volt a találkozónak és az ezt követő fesztiválnak.

Számtalan újdonsággal ismerkedtek meg a résztvevők a fentieken túl, többek között a településen halad át a nemzetközi Mária zarándok út.

Magyar Ízek- Magyar Színek. Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál

2010. 09. 17.

A szálláshelyeken elfogyasztott reggeli után, az Eurocitizen közös kiállításán vehettek részt, amelyet a résztvevő delegációk által hozott kézműves alkotásokból és helyi termékekből rendeztek.

A gazdák gyümölcsbemutatókat tartottak. Bemutatták a helyi és térségi élelmiszer termékeket.

Kozárdon almatermesztéssel és mangalica tenyésztéssel foglalkoznak.

A térségi kézművesek a kiállítás mellett árusították is a termékeiket, illetve a részt vevők megtekinthették a mestereket alkotás közben.

10 órakor került sor a 7. Magyar Ízek- Magyar Színek Fesztivál megnyitására. Ennek keretén belül citerakoncertet rendeztek hazai és külföldi résztvevőkkel. Népdalokon, táncokon és népviseleteken keresztül bemutatták a magyar és a regionális folklórt. Ezt a szüreti felvonulás követte, melyhez mindenki csatlakozott.

A fesztivál zárásaként a fesztiváltéren, közös vacsorán vettek részt az érintett országok képviselői.

agro1

Szent Mihály napi Palóc búcsú

2010. 10. 03.

A nagyszabású rendezvényre a délután folyamán került sor, amikor a település főutcáján felvonultak a megye számos településéről érkezett hagyományőrző és néptánccsoportok, lovas huszárok, hintósok, és a térségünkben is különlegesnek számító rimóci rezesbanda.

Az utcán végigvonulva énekeltek, táncoltak a résztvevők.

A falu központjába érkezve vidám műsorral és fellépésekkel szórakoztatták a közönséget.

A település védőszentjéhez kötődő vallási ünnepre már évtizedek óta érkeznek vendégek a határon túlról Szlovákiából, hiszen baráti, családi kapcsolatok alakultak ki az évtizedek alatt.

A rendezvénysorozatok különleges színfoltja volt a Ragyolci- és a Salgótarjáni Nógrád néptánc csoportok közös fellépése.

A rendezvényre közel 3000 ember látogat évről évre.

A pályázati programon való részvételnek köszönhetően tovább színesedett a búcsú, melyet a jövőben is szeretnénk színvonalasan megrendezni.

Gesztenye Fesztivál

2010. 10. 30.

A Homoród-karácsonyfalván megrendezett fesztiválon részt vett Magyarországról Varsány, Kozárd és Szarvasgede települések csoportjai, képviselői, valamint a Szlovákiai Ragyolc település Nógrád néptánccsoportja és delegációja.

Homoród-karácsonyfalva egy kis falucska a Kishomoród mentén. Egyike volt azon falvaknak, amelyek az elfogyás és az eltűnés útjára jutottak volna, ha nincs változás.

A faluban egész napos őszi fesztivált tartottak.

Kora reggel megkezdődött a főzőverseny, amelynek az eredményei délután kerültek kihirdetésre.

Határtalan Turizmus Fejlesztése -”best practice” címmel lebonyolításra került egy konferencia, melynek témája a közös turisztikai célpontok fejlesztése, népszerűsítése, marketingje és értékesítése volt.

Délután Hagyományőrző napot tartottak a településen. A rendezvényt hagyományőrző külföldi és helyi csoportok színesítették. Emellett egész napos kézműves foglalkozást tartottak az érdeklődőknek.

Elmondható, hogy életre szóló emberi és szakmai barátságok és kapcsolatok alakultak ki.

Már a rendezvény ideje alatt megtervezték a résztvevők a következő találkozó időpontját és helyszínét.

Gyerekek „kirándulnak” az EU-ba(n) – Rajzverseny

2010. 12. 20.

A Varsányban megrendezett rajzversenyt a határ menti kisiskolásoknak szerveztük. A jelentkezéseket nevezések alapján lehetett lebonyolítani. Elsősorban arra törekedtünk, hogy egyenlő számú szlovák és magyar iskola vegyen részt a rajzversenyen.

A verseny témája: Mit jelent a gyerekek számára az Európai Unióhoz tartozni.

A téma keretén belül a gyerekek rajzban mondták el az Unióval kapcsolatos élményeiket, azt, hogy ki hol járt már az Unió tagállamai közül.

A rajzokból egy szakavatott zsűri válogatta ki a legjobbakat. A zsűri tagjai szlovák és magyar pedagógusok volt.

A rajzokból a résztvevő iskolákban vándorkiállítások nyíltak.

121231234

Európa Nap – Konferencia a tematikus utak jegyében

2011. 05. 01.

Az Idegenforgalmi Kulturális és Vidéki Ernyőhálózatot a Falusi Agroturizmus Országos Szövetsége hozta létre, mely adaptálható Magyarország megyéibe, és a határon túlra is. E program keretében rendeztünk egy konferenciát, ahol a partnerek aláírtak egy együttműködési megállapodást, és létrehozták a „Határon átnyúló kulturális és vidéki ernyőhálózatot.”

A határ menti konferencia a tematikus utak jegyében telt. Különleges szerepet kapott a térségünkben a turizmus fejlesztése, mely még inkább igaz Varsányra. E kb. 1700 lakost számláló községben 12 civil szervezet működik. Ezek közül három, a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete, a Nógrád Turizmusáért Egyesület, valamint a Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület megyei turisztikai feladatokat lát el.

A Néphagyomány és népművészet szerepe a vidékfejlesztésben konferencia fő célja az volt, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek. civil szervezeteknek, népművészeti csoportoknak.

A konferenciát Pintérné Kanyó Judit polgármester asszony nyitotta meg. Az előadók között szerepelt Dr. Andrásfalvy Bertalan, Dr. Maácz Miklós, Dr. Horváth Endre, Kovácsné Bíró Ágnes és Birinyi József.

Ipoly- menti kézműves fesztivál

2011. 05. 21.

A fesztivál első alkalommal, Varsányban került megrendezésre. Meghívást kaptak a magyarországi népművészeti egyesületek, a testvértelepüléseink delegációi, népmesemondók és helyi kézműves mesterek.

A varsányi Művelődési Ház termeiben kiállítások keretein belül bemutatkozott a Szécsényi Népművészeti Háziipar Szövetkezet, a Zalaegerszegi Népművészet Egyesület és az Észak- Magyarországi Régió mesterei.

Megtekinthető volt egy Felvidéki Néprajzi Gyűjtemény, a Nógrád Megyei Kézműves Műhely alkotóinak munkái, Varsányi, Rimóci hímzők, horgolók, népviselet készítők alkotásai.

A közös ebédet szabadtéri színpadi műsorok követtek. Fellépett Pál István, a Magyar Kultúra lovagja, Népművészet mestere, Botos Renátó hegedűs, Szlovákiából, és a környező településekről érkezett népmesemondók.

Egész nap kézműves vásár és kiállítás, játszótér, íjász bemutató, hintózás, kemencés kelt kalácsok, sütés-főzés várta az érdeklődőket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük