A Varsányi Játékkuckó Óvoda az alábbi munkakörben álláslehetőséget hirdet:

óvodapedagógus

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Helye: 3178 Varsány Béke út 10.

A munkakörbe tartozó,illetve vezetői állással járó feladatok: A köznevelési törvényben rögzített feladatok

Illetmények,juttatások: Az illetmény megállapítására,juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola,óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok: képzettséget igazoló okirat,erkölcsi bizonyítvány,szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.augusztus 17.

A pályazat elbírálásának ideje: 2017.augusztus 18.

A munkakör legkorábban 2017.augusztus 21.-étől tölthető be

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton  a Varsányi Játékkuckó Óvoda címére (3178 Varsány Béke út 10.) -kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban történő számot: 793/2017 valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

Személyesen: Bárányné Uhrin Anikó (3178 Varsány Béke út 10.)

A pályázati kiirással kapcsolatban bővebb információt Bárányné Uhrin Anikó nyújt a 32/425-009-es telefonszámon.