Kedvezményezett: Varsány Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2021/TMOP2/0099

Támogatás összege: 5.490.000.- Ft

 

Varsány Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Varsányban található 1 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

A munkálatokat 2021. november 19-én kezdte meg a Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet a Varsány 725/1 és 726/4 hrsz-ú illegális lerakónál.

A terület teljes megtisztítása várhatóan 4 napig tart.

Köszönjük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

 

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium