A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.  A választópolgárok tájékoztatása érdekében azonos feltételekkel bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a választásokon induló jelölteknek, pártoknak, egyéni indulóknak és szervezeteknek az ingyenes bemutatkozásra.

A bemutatkozásokat abban a sorrendben közöljük, ahogyan a szavazólapon szerepelnek majd. A jelöltek anyagait folyamatosan feltöltve közöljük az elkészülés után.

Polgármesterjelöltek:

KANYÓ JUDIT  – FÜGGETLEN

Bemutatkozás – Programtervezet:

12 oldalas kiadvány vége

 

KISS LÁSZLÓ – FÜGGETLEN

Bemutatkozás – Programtervezet:

Kiss_Laszlo_szorolap1

 

PETROVICS FERENC- NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS

Petrovics Ferencnek hívnak 1975-ben születtem. Születésem óta Varsányban élek.

Több lábon állok, jelenleg egy építőipari kft.-t vezetek. Sok elképzelésem, tervem van Varsány szebbé tételéért és élhetőbbé teteléért. A terveim, amiről már kaptam ígéretet, hogy ha megválasztanak polgármesternek:

  • Napelemes konvektor kiépítése a gazdaságosabb életmódváltásra.
  • A futballpályán az öltöző újjáépítése a sportpálya rendbehozatala.
  • Sportcsarnok építése
  • A mellékutak járdák rendbetétele
  • A csapadék elvezető árkok kikövezése
  • Óvoda, iskola,  és a Gyerekházra nagyobb figyelmet fordítani
  • A fiataloknak klubhelyiséget biztosítani
  • A temetőben 2 fő alkalmaztatását tervezem, aki csak a temető rendbetételével foglalkozik.
  • Az idősebbekre nagyobb figyelmet fordítani gondolok arra, hogy a hivatal autójával elhozni, gyógyszereket kiváltani nekik, az udvaruk rendbetételét alkalmazni.

 

 

Képviselőjelöltek: 

BALÁZS CSABA – NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS

Bemutatkozás —  

 

BÁRÁNY PÁL – FÜGGETLEN

Varsányban születtem és azóta itt élek. 1990-től egyéni vállalkozó vagyok. Mindig több lábon próbáltam vinni a vállalkozásomat, de mára csak a mezőgazdaság  maradt. 2002-től vagyok képviselő. Azóta képviselem a falut. A munkából kiveszem a részem ha kell a faluért tenni megyek és csinálom.

2014-től alpolgármester vagyok. A továbbiakban is a falu fejlődéséért szeretnék dolgozni.

 

KISS LÁSZLÓ – FÜGGETLEN

Bemutatkozás —

 

LEHOCZKI DÁVID – FÜGGETLEN

Kedves Varsányiak, Tisztelt Választópolgárok!
Lehoczki Dávidnak hívnak. 1996. július 09-én születtem Budapesten. Büszkén és bátran kijelenthetem,hogy ezer szállal kötődök a településhez, ugyanis a mainapig itt élek, ide jártam óvodába, illetve általános iskolába. Jelenleg az Önkormányzat alkalmazásában dolgozom, informatikusként. A középiskolai tanulmányaim után Budapesten, gazdasági informatikus és pénzügyi szakon végeztem. Ekkor válaszút elé érkeztem felvetődött az elköltözés mivolta, de végül úgy
döntöttem, ,,szülőfalumat,, választom.  Hogy miért?

Gyermekkorom óta ide köt minden:, barátok, kulturális lehetőségek, sport, egyházi tevékenykedés, s ami talán legfontosabb a CSALÁDOM. Szívügyem a település, s megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy képviselőjelöltként induljak.
Ezen döntésemben sok-sok bátorító, bíztató támogatást kaptam.

Képviselőjelöltként az a tapasztalatom, hogy rengeteg fiatal hagyja el a települést, a tanulmányaik után a nagyvárosok kedvéért, hiába Varsány jó hírneve és fejlődése.
Fontosnak tartom a velem egy korú és a tőlem fiatalabbak ösztönzését, hogy megéri itt maradni, itt élni ezen a településen. Másodsorban gyermekkorom óta részt veszek a helyi rendezvényeken, igyekszem, ahol csak lehet, segítőkezet nyújtani, legyen szó a rendezvényekről, vagy akár az egyházközség életében. Nem utolsó sorban büszkén képviselem játékosként a Varsányi Sportegyesületet. Ahogy az elmúlt években a jövőben is az a cél, hogy Varsány egy értékes, szerethető, a hagyományait, értékeit őrző példát mutató település legyen mindenki számára, ahol élni jó. Szeretném szívvel lélekkel képviselni akár itthon, akár a nagyvilágban ezt a számomra oly kedves települést.

Ezekért a dolgokért indulok független képviselőjelöltként a helyi önkormányzati választáson. 

Tisztelettel: Lehoczki Dávid

 

 

LEHOCZKINÉ DUDÁS ANIKÓ- FÜGGETLEN

Tisztelt Választópolgárok!

1987 óta élek Varsány községben. 3 fiúgyermek édesanyja vagyok. A település önkormányzatánál 2006 óta dolgozom.
Az önkormányzati képviselői feladatot egy cikluson keresztül, 2014-2019 között láttam el, melyet örömmel végeztem.
Több alkalommal részt vettem olyan rendezvényeken, ahol a települést be kellett mutatni. Kiállításokon, konferenciákon, díjátadó ünnepségeken. Valamint a helyben megrendezett tanácskozások, különböző társadalmi események előkészítését, lebonyolítását is irányítottam.
A Varsányi Falugazdaságban munkavezető vagyok. Munkámat szakmai hozzáértéssel végzem.
Kertész végzettséggel rendelkezem.

2017-ben elvégeztem a munkavezetői tanfolyamot. Folyamatosan képzem magam, szakirodalmat olvasok annak érdekében, hogy a gazdaságban még hatékonyabban tudjam ellátni a rám bízott feladatokat.
Kiemelten fontosnak tartom az elkövetkező években, hogy a településfejlesztési munka tovább folytatódjon. Ebben szeretnék részt venni.
Ismerem az önkormányzat elképzeléseit, napi kapcsolatom van az intézményvezetőkkel, hivatali dolgozókkal, mindenkivel, aki a település irányításában és a szervezési feladatokban részt vesz.
Véleményem szerint egy település akkor működik, jól ha összefogás, egyetértés van.
A Varsányban működő társadalmi, egyházi szervezetek összehangolt feladatellátása tovább erősítheti Varsány jó hírnevét.

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt években tanúsított együttműködést.
Kérem, hogy a 2019. október 13-án sorra kerülő önkormányzati választáson támogassák képviselői jelöltségemet.

Tisztelettel: Lehoczkiné Dudás Anikó

 

RIGÓNÉ TÓTH TÍMEA- FÜGGETLEN

Kedves Varsányiak, Rokonok, Jóbarátok, Ismerősök!

Születésem óta itt élek Varsányban ! Már gyermekkoromban is sokat tettem a közösség érdekében. Az elmúlt 5 évben is tevékenyen részt vettem a falu életében ,s büszkén hirdetem ,hogy egy meseszép település Varsány,ahol élni jó.

Kicsit néha messzebbre sodor az élet ,de továbbra is szeretném a lakosság ,a fiatalság és az idősebb generáció érdekeit képviselni, őrizni a hagyományokat ,s menni,tovább előre a kitaposott úton. Úgy tartom öregek nélkül nincs múlt ,gyerekek nélkül nincs jövő, múlt és jövő nélkül pedig nincs jelen. Köszönöm a bizalmat !

Tisztelettel : Rigóné Tóth Timea

 

SZÉPNÉ BÁRÁNY TÍMEA- FÜGGETLEN

Kedves ismerőseim, varsányi választópolgárok!

 Szépné Bárány Tímea vagyok, 41 éves tősgyökeres varsányi 22 éve feleség és 2 gyermek édesanyja.

A községben dolgozom mint szociális gondozó és ápoló.  Munkám során azt tapasztalom, hogy az itt élő idős emberek számára nagy szükség lenne egy bentlakásos idősek otthonára, ahol 24 órás teljes ellátásban részesülhetnének az arra rászorulók.

A kisgyeremekes családokra gondolva jó lenne egy modern és zárható játszótér és a falu központjában.

A település útjai jó állapotban vannak 1-2 utca kivételével, szeretném ha azok is felújításra kerülnének. Varsány rengeteget fejlődött az utóbbi években és szeretném ha ez az elkövetkezendő években is így lenne.

Kérem aki teheti menjen el és támogasson a szavazatával.

 

 

TÓTH KATALIN- FÜGGETLEN

Tisztelt választópolgárok, kedves varsányiak!

Köszönöm, hogy az elmúlt 5 évre bizalmat szavaztak nekem, s ezzel lehetőségem nyílt az önkormányzat munkájában legjobb tudásom szerint aktívan részt venni.

Képviselőként és édesanyaként fontosnak tartottam és tartom a gyerekház, az óvoda, iskola oktatási színvonalának megtartását, növelését, annak érdekében, hogy a varsányi fiatalok helyben sajátíthassák el alapképességeiket, hiszen ez jelenti a jövőjüket, az ő jövőjük pedig a miénket. Korábbi munkámból eredően igyekeztem a tanulni vágyó fiataloknak képzéseket felkutatni, azokhoz hozzá segíteni őket. Szívügyemnek tekintem a fiatalok tanulmányinak figyelemmel kísérését, számukra az elérhető támogatások, ösztöndíjak népszerűsítését.

Szorgalmaztam a helyi támogatásukat, a „Kiváló Varsányi Diák” pályázat létrehozását. Hiszem, hogy a településünkről a jövőjük építése miatt elkerülő fiatalok mindig meleg szívvel gondolnak a szülőfalujukra, s ha számukra adódik munkalehetőség a közelben, akkor szívesen jönnek haza.

Szeretném, ha minél több tehetséges fiatal találná meg elképzelését Varsányban is.

Az emberekről való gondoskodás, melyet közel 30 éve végzek, a faluban élő idősekre történő odafigyelés, a számukra minél több fajta szociális segítés nyújtása szintén fontos feladat. Az idősek nappali ellátásán túl szeretném elérni egy helyi bentlakásos idősek otthona létrehozását. Nagy terhet ró a családra, ha az egészségi állapotában megromló hozzátartozónkat otthon nem tudjuk ellátni, s egyik napról a másikra el kell helyeznünk. Sokan tudjuk ennek nem csak az anyagi nehézségét, de a férőhely hiánya is megnehezíti a családunk tagjának biztonságba, megfelelő környezetbe való juttatását.

A falunkban lévő rossz állapotú utak, járdák felújítása, a temető gondozásának, fűnyírásának megoldása fontos feladat. Korábban, az Önök ötlete alapján javaslatot tettem a temetőben úrnafal kialakítására, amely pályázat segítségével meg fog épülni.

Mindennapjaimat ugyan nem a faluban töltöm, azonban ez nem jelenti azt, hogy nem tartom szívügyemnek Varsány jövőjének alakítását, nem teszek a fejlődésünkért.

Varsányhoz köt a múltam, a családom által a jelenem, és azért szeretnék dolgozni, hogy a jövőm is oda kössön.

Képviselőként arra törekedtem, képviselőjelöltként is arra törekszem, hogy az itt élő közösség javára végezzem munkámat.

Ahogy korábban is, szívesen veszem az Önök ötleteit, elképzeléseit. Tegyünk együtt azért, hogy Varsányban még jobb legyen élni!

Az Önök bizalmát, szavazataikat megköszönve

Tisztelettel: Tóth Katalin