Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)

Kedvezményezett neve: Varsány Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): A varsányi játszótér fejlesztése (3283018173)

Támogatás összege: 4.561.074,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében a közösségi ház udvarán lévő játszótérre szereztünk be különféle mozgásfejlesztő játszóeszközöket. A megújult játszótéren a kültéri tágas terület lehetővé teszi a szabad mozgást a gyermekek számára, miközben élményekkel gazdagítja és fejleszti őket. Az új eszközök komplex fejlesztő tevékenységet nyújtanak a gyermekeknek: a mozgásfejlődés, az egyensúlyérzék, a koordináció és a kreativitás fejlődésére egyaránt pozitívan hatnak.

 

 

Idősek napja 2022

Szépkorúakat köszöntöttünk Varsányban!

„A derűs életszemlélet. A tengernyi tapasztalat. A türelem. A kitartás. A hit. Csupa olyan tulajdonság, amit csak az életkor előrehaladtával lehet megszerezni.
Ezekre az értékekre igen nagy szüksége van társadalmunknak minden időben, de a maiban, különösen.” Szeretettel köszöntöttük a 91 éves Fábián Andrásnét és Cseri Istvánnét, valamint a rendezvény napján éppen 80 éves Tóth Józsefnét.

Isten éltesse sokáig mindnyájukat!

Kanyó Judit

 

 

Aktuális hírek a településen működő szociális ellátásról

Varsány Község Önkormányzata a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint – a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosítja a lakosság részére a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. A koronavírus által okozott korábbi lezárásokkal ellentétben az Idősek Klubja már újra látogatható. Az épületben Kilczinné Bárány Erika gondozónő fogadja a látogatókat, valamint ő nyújt felvilágosítást a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás igénybe vételének kérelmezésével kapcsolatban.

Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális rászorultság az Szt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a település önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Varsány Község Önkormányzata közigazgatási területén a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közé tartozó házi segítségnyújtást jelenleg 4 fő gondozónő látja el: Szépné Bárány Tímea, Szemes Ildikó, Galbács Veronika, Zacharné Makovinyi Ildikó. A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. Emellett a szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, és fejlesztésével biztosított legyen. A településen a szolgáltatást 28 fő veszi igénybe.

 

 

Valent Nikolett

intézményvezető

Szent Mihály napi búcsú Varsányban

Szüreti vigasság és Szent Mihály napi búcsú Varsányban🌞🍇🥳
Egy csodálatos felvonulást láthattak településünk lakói és azok a kedves vendégeink akik ellátogattak Varsányba.

Hagyományőrző csoportok a környék településeiről, lovas szekerek, szőlőkosarakat vivő lányok, oktatási intézményeink tanárai és diákjai, vendégek testvértelepüléseinkről Lengyelországból és Szlovákiából, helyi termék előállítók, kézművesek, a varsányi Borház és a 100 éves Rimóci Rezesbanda színesítették a búcsút.

Köszönöm dr. Limbacher Gábornak a Nemzeti Múzeum Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzem igazgatójának a szép és tartalmas köszöntőt. ❤️
A mindennapokban azon dolgozunk, hogy egy élhető településünk legyen, hogy jó legyen ide hazajönni. Sokan megéljük a mai rohanó világban, hogy kötelékeinket elszakítva egyre távolabb kerülünk egymástól. Gyökereink, ha nem tépjük ki azokat, meghatározóak életünkben. Ezt az elszakíthatatlan köteléket szeretnénk ezzel a rendezvénnyel erősíteni, a település hagyományainak felidézésével.
Köszönöm minden kedves kollégámnak a munkáját, aki a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában részt vett. Köszönöm Csukáné Szerémy Andreának a konferálást.
Köszönjük, hogy sokan osztoztak örömünkben és megtiszteltek jelenlétükkel.🙏❤️

#interregskhu #buildingpartnership #egtcviacarpatia #viacarpatiaeu #bezHranic #hataronAt #kalonda #varsany

 

Kanyó Judit

 

Képgaléria:

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP- UHK/2022)

Kedvezményezett neve: Varsány Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP- UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): A varsányi Ifjúság út felújítása (3345073801)

Támogatás összege: 16.789.165.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projektben a varsányi Ifjúság út alsó szakaszának felújítására került sor. Az Ifjúság út a település bevezető útja. Az út minősége sokat romlott az elmúlt években, az éves kátyúzások és karbantartások már nem voltak elegendőek, szükségessé vált a teljes körű felújítása, tekintve, hogy az aszfalt kopóréteg teljesen leamortizálódott.

Az aszfaltozási munkálatok elvégzésére az OTYS Kft-vel kötöttünk szerződést.

Az elvégzett munkák a következők voltak: kétoldali padkanyesés a kikerülő anyag elszállításával, burkolat vágása, marása, előkátyúzás, pályatakarítás, emulzió permetezés, AC11 (kiegyenlítő és kopóréteg) aszfalt beépítése átlag 4+2 cm vastagságban, kétoldali padkaépítés 10 cm vastagon, földárok takarítása kikerülő anyag elszállításával.

A műszaki átadás-átvételi eljárására 2022. július 29-én került sor.

A fejlesztéssel az útpálya élettartama jelentősen megnövekszik, hiszen megszűnnek a felületi repedések, kátyúk, így a csapadékvíz már nem tud kárt tenni az út szerkezetében.

 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP- ÖTIK/2022)

Kedvezményezett neve: Varsány Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP- ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése (3346078586)

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének fejlesztése történt meg. Megújuló energiaforrást alkalmazunk: 5 kW-os napelemes rendszert telepítettünk a hivatal épületének tetőszerkezetére. Környezetrendezés keretében aszfaltburkolattal láttuk el a hivatal udvarát.

2017-ben megújult a közös önkormányzati hivatal épülete, amellyel megtakarítást értünk el az energiafelhasználás terén. További megtakarítást már csak megújuló energia alkalmazásával tudtunk elérni. Ezért telepítésre került 1 db 5 kW-os napelemes rendszer a hivatal épületének tetőszerkezetére. Az így megtermelt energia fedezi az épület áramfelhasználását. A másik fejlesztés a hivatal épületének udvarát érintette. A hivatal előtti parkolóban korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a hivatal mögötti udvart leaszfaltoztuk. Itt tároljuk az önkormányzat gépjárműveit (falugondnoki kisbusz, ételszállító furgon, kistraktor, utánfutó).

Az aszfaltozási munkálatok elvégzésére az OTYS Kft-vel, míg a napelemes rendszer telepítésére Domannné Kertész Andrea egyéni vállalkozóval kötöttünk szerződést.

A napelemes rendszer műszaki átadás-átvételi eljárására 2022. július 1-jén, míg az udvarfelújítás átadás-átvételére 2022. július 29-én került sor.

A fejlesztéssel megoldódott a hivatal energiaellátása megújuló forrásból, valamint az önkormányzati gépjárművek megfelelő tárolása.

RÓLUNK ÍRTÁK-Varsány A MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK /ÉLETEK c. szakmai magazinban

A MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK /ÉLETEK c. szakmai magazin nyárutó számában a főszerkesztő Palócföldről is tudósít.

Nagyon megtisztelő, hogy egy lapszámon belül többen is bemutatkozhattunk Nógrád megyéből. Ahogyan a főszerkesztő fogalmazott beszélgetésünk során: a sok megpróbáltatás ellenére is azt tapasztalta, hogy itt alkotó, dolgos, az előbbre jutást kereső, teremtő emberekkel találkozott.

Olvashatnak a Szűgyben működő Greenwave tökmagokat előállító vállalkozásról https://gwmag.hu/, Juhász Frédi hollókői borászatáról, a hollókői Castellum Hotelről https://hotelholloko.hu/ és Varsányról, a közösségünkről a településünk törekvéseiről.

A lapszám az alábbi oldalon érhető el: https://mbemagazin.hu/
Szeretettel ajánlom kedves ismerőseim figyelmébe.

Kanyó Judit

 

*Megnyitáshoz kattints a képre

A XVI. Nógrádi Megyenapon jártunk

Részt vettünk a XVI. Nógrádi Megyenapon, melyet idén Nógrád településen rendeztek. A program keretében átadták a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított díjakat. Ezúton is szeretettel gratulálunk minden díjazottnak.

A megyenapon bemutatkoztak azok a települések, melyek Nógrádikum díjasok, valamint számtalan helyi termék előállító és kézműves kínálta a portékáit. Egy nagyon jól szervezett, jó hangulatú rendezvénynek voltunk a részesei.

Ezúton is köszönöm minden kedves munkatársamnak, hogy kiválóan megszervezték településünk bemutatkozását. Nagyon köszönöm az egész napos helytállást.

 

Kanyó Judit

Varsány Község polgármestere

Tanévkezdet a Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményeiben

 

 

VARSÁNYI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA


Varsány Szécsényi út 1. Telefon: 06-32/387-544
3178 E-mail:varsanyisk@gmail.com

Intézményünk a Balassagyarmati Tankerületi Központ irányítása alatt folytatta tevékenységét.
Jelen állás szerint a 001 sorszámú feladatellátási hely nem szolgál az oktatás –nevelés színteréül, az épület korszerűsítése és fejlesztése a Balassagyarmati Tankerületi Központ pályázata alapján, az EFOP-4.1.2-17-2017-00006 számú pályázat jóvoltából újul meg. A projekt befejezése: 2022. 11. 30.
A pályázat megvalósulásával, az színvonalas oktató munka fenntartását a beszerzésre kerülő oktatástechnikai eszközök fogják is támogatni fogják. Összességében 12 tanterem, 5 szaktanterem és új kiszolgálóhelységek kerülnek kialakításra. A tanulók mindennapos testnevelésének teret biztosít majd az iskolaudvaron megépült modern tornacsarnok és rekortán burkolatú sportpálya.

Székhely: Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3178 Varsány, Szécsényi út 1.
032250 001

Telephelyek:
Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola varsányi telephely

3178 Varsány, Szécsényi út 2.a
032250 005

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola nagylóci telephely
3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
032250 006

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola őrhalmi telephely
2672 Őrhalom, Rákóczi út 33.
032250 007

Tanulói létszámok:
Varsány alsó: 60
Nagylóc: 38+ 66=104 Őrhalom: 45

Varsányba tehát 60 alsós és 66 felsős fog járni, ha átköltözünk.
9 önálló osztály van, mert 5. évfolyamon párhuzamos osztály indult. Célunk ezzel a csoportbontással, a tanulók tudásbeli különbségeinek csökkentése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

Oktatási feladataink:

– Komplex Alapprogram működtetése 1-6. évfolyamon
– Kontrolliskolai feladatok elvégzése: MTA –AVKF tanulási környezet kutatásban való részvétel az őrhalmi és varsányi 1. osztállyal
– Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola Varsányi Telephelyeként idén 2 színjátszószakkör és egy képzőművészeti szakkör elindítása van folyamatban
– Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként hegedű oktatása
– Sportszakkör indítása: röplabda, futball
– Ökoiskolai szemléletű programok adaptálása az intézményünk oktató-nevelő munkájába

 

Tisztelettel:

Jusztin Klaudia

igazgató

 

Bajnoki címet nyert a Varsányi Sportegyesület

Az elmúlt hetekben zárult le a 2021/22 Nógrád Megyei III. keleti csoportjának aktuális kiírása. 16 év után nyert újra bajnokságot a VSE csapata.

A bajnokságot 60 ponttal zárta a csapat maga mögé utasítva a Mátraterenye II és Ecseg csapatát.  Az utolsó fordulóig kiélezett küzdelem zajlott, az utolsó meccset a varsányi csapat hazai pályán 4-0-val abszolválta ezzel megszerezve az első helyet.

A mérkőzés után rendhagyó hatalmas ünneplés volt a sportpályán. Az elmúlt héten pedig megtörtént a szokásos Évzáró is, amelyen tiszteletét tette Schuchmann Attila  a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója illetve Kanyó Judit polgármesterasszony.

Az érmeket, serleget Igazgatóúrtól vette át a csapat.

Hasonlóan sikeres folytatást a csapatnak! HAJRÁ VARSÁNY!

 

(az ünneplésről galéria)