Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Rövidített neve: VFHKE
Címe: 3178 Varsány, Szécsényi út 2/a
Levelezési cím 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon és fax: 06/32/387-387 Fax:06/32/387-247
E-mail:Web: varsanyhiv@gmail.com
Adószáma: 18642421-1-12
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása: közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma: 2006
A hivatalos képviselő neve elérhetősége: Varga Zoltán
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnök: Varga Zoltán
Titkár: Szelesné Pusztai Szilvia
Gazdasági vezető: Percze Beáta
Szervező:

Web:

Kanyó Judit

www.varsanyifaluszepito.hu

A szervezet tevékenységi köre:
Varsány település kulturális, népművészeti, természeti értékeinek és örökségének ápolása, feltárása, megőrzése és bemutatása. A népművészet, a néphagyomány, a falu építészete iránt érdeklődő magányszemélyek és közösségek együttműködésének segítése.Az egyesületnek egy aktív csoportja működik:A Muskátli Hagyományőrző Együttes Rendezvények:Farsangi fellépés, Tájak, Ízek, Kultúrák és a Lepényfesztivál szervezése, Szüreti műsor, Idősek napi fellépés, ezenkívül számos felkérésnek eleget tesznek, és más községekben, sőt az országhatáron túl is bemutatták már műsorukat és a népviseletünket.
Műsorukba tartozik a népdaléneklés, néptánc bemutatása, valamint népi szokásokhoz kapcsolódó színes műsor-összeállítások.SZJA 1%-át fel lehet ajánlani az egyesület céljainak megvalósítására.

Varsány Fejlődéséért Közalapítvány

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsány Fejlődéséért Közalapítvány
Rövidített neve:
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Levelezési címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon és fax: 06/32/387-387 Fax:06/32/387-247
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Adószáma: 19161691-1-12
A szervezet típusa: közalapítvány
A szervezet jogállása: közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma: 1992.
A hivatalos képviselő neve elérhetősége: Kanyó Judit
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnök Kanyó Judit
Titkár
A szervezet tevékenységi köre:
Varsány Község lakosságmegtartó képességének növelése érdekében a nevelési és oktatási tevékenység, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés kiemelt támogatása.
Varsány Község intézményeinek segítése anyagi hozzájárulás útján és az intézmények felszereltségének javítása.Kérjük, hogy SZJA 1 %-ról rendelkezzen Közalapítványunk javára.

Varsányi Borbarátok Egyesülete

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsányi Borbarátok Egyesülete
Rövidített neve: VBBE
Címe: 3178. Varsány, Petőfi út 34.
Levelezési címe: 3178. Varsány, Petőfi út 34.
Telefon és fax:
E-mail: varsanyiborbaratok@freemail.hu
Adószáma: 18335541-1-12
A szervezet típusa: egyesület
Bírósági bejegyzésének dátuma: 2012
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Báránkó Pál
Elnökség tagjai:
Elnök Báránkó Pál
Ügyvezető elnök Osztroluczki Zsolt
Gazdasági vezető Bárány Árpád
Web http://varsanyiborbaratok.hupont.hu/
A szervezet tevékenységi köre:

Az egyesület általános célja: A varsányi szőlők és borok megismertetése, művelése, telepítése, minőségi javítása.

Szőlészet, pincészet kialakítása, működtetése, ezekhez kötődő hagyományos ünnepek, események, népszokások, népviselet felelevenítése, őrzése.

Hagyományos dalok, énekek lejegyzése, terjesztése.

Népi zenei együttes, dalárda létrehozása, működtetése.

Más borvidékek kultúrájának megismerése.

Az idegenforgalom és a falusi turizmus adta lehetőségek kihasználása.

Falusi vendéglátóhelyek kialakítása.

Együttműködés a helyi katolikus egyházzal és szervezeteivel.

Más helyi közhasznú és civil szervezetekkel való együttműködés.

Kapcsolatok kiépítése hasonló érdeklődési körű egyesületekkel, civil szervezetekkel.

Varsányi Polgárőr Egyesület

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsányi Polgárőr Egyesület
Rövidített neve:
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Levelezési címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon és fax: 06/32/387-387 Fax:06/32/387-247
E-mail: kicsilacika2@gmail.com
Adószáma: 18637290-1-12
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása: közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma: 1992
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Kiss László
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnökség tagjai:
Elnök Kiss László
Elnökhelyettes: Varga Tibor
A szervezet tevékenységi köre:
A vagyon és személyek elleni szabálysértések és bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes és rendszeres figyelőszolgálat szervezése, annak működtetése, a bűnüldözéssel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek hatékony munkájának elősegítése.
A községi rendezvények polgárőr biztosítása, járőrözés.

Varsány Sportegyesület

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsány Sportegyesület
Rövidített neve: VSE
Címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Levelezési címe: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon és fax: 06/32/387-387 Fax:06/32/387-247

Mobil:06 30 958 7293

E-mail: varsany.hiv@gmail.com

 

A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása: közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma: 1989.12.14.
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Unyi Szabolcs
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnökség tagjai:  Percze Róbert, Lehoczki Dávid, Rigó Róbert, Baráth Dezső, Kiss József, Báránkó Gábor
Elnök: Unyi Szabolcs
Adószáma: 19928533-1-12
A szervezet tevékenységi köre: Általánosságokban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozása, a szabadidő hasznos eltöltése. A község sportéletének és hírnevének öregbítése.

Face/Web: https://www.facebook.com/varsanyse/

Varsányi Gyermekek Diáksport Egyesülete

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsányi Gyermekek Diáksport Egyesülete
Rövidített neve: VGYDE
Címe: 3178 Varsány, Szécsényi út 1.
Levelezési címe: 3178 Varsány, Szécsényi út 1.
Telefon és fax: 06/32/387-544
E-mail: varsanyisk@profinter.hu
Adószáma: 18639876-1-12
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása: közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma: 2003.04.23.
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Kovács Mária
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnökség tagjai:
Elnök Kovács Mária
Elnökhelyettes Percze Beáta
A szervezet tevékenységi köre:
A település gyermekkorú lakossága körében rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés feltételeinek megteremtése, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet fejlesztése.

Tábi Vadásztársaság

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Tábi Vadásztársaság
Rövidített neve:
Címe: 2660 Balassagyarmat, Bartha Elemér út 9.
Levelezési címe: ua.
Telefon és fax: 06/35/314-960
E-mail: istvangy61@gmail.com
Adószáma: 19926414-2-12
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása n.a.
Bírósági bejegyzésének dátuma: 2001.11.26.
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Győrösi István 06/30/4751324
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnökség tagjai:
Elnök Győrösi István
Titkár Táborszki László
Vadászmester Vincze Ferenc
Vadőr Oláh Albert
Gazdasági felelős Percze Bertalan
Természetvédelmi felelős Lászlók Tibor

Web: http://tabivt.hupont.hu/

Varsány-Tábpusztai Horgászegyesület

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve: Varsány-Tábpusztai Horgászegyesület
Rövidített neve:
Címe: 3179 Nógrádsipek, József Attila út 24.
Levelezési címe: u.a.
Telefon és fax: Petrovics János elnök Tel: 06/30/437-6896
E-mail: varsanyhorgaszegyesulet@citromail.hu
Adószáma: 18636323-1-12
Titkár: Király Boldizsár 3179 Nógrádsipek
Tel:
Gazdasági vezető: Golyán László 3170 Szécsény
Tel:
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet jogállása közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma:
A hivatalos képviselő neve, elérhetősége: Petrovics János Tel: 06/30/437-6896
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnökség tagjai:
Elnök Petrovics János 3179 Nógrádsipek József A. út 24.
Gazdaságvezető Cseh Péter
Titkár Adamik József
Vezetőségi tagok Kosik László és Szép Anzelm
Fegyelmi bizottság elnöke Józsa Sándor
Fegyelmi bizottság tagok Király Boldizsár és Pifka Krisztián
Felügyelő bizottság elnöke Kiss Gergely
Felügyelő bizottság tagok Bárány Antal és Szita László

Web:http://varsany-tabito.hu/

Nógrád Turizmusáért Egyesület

CIVILSZERVEZETI ADATLAP
A szervezet neve:
Nógrád Turizmusáért Egyesület
Rövidített neve:
NTE
Címe:
3178 Varsány, Kossuth út 2.
Levelezési címe:
3178 Varsány, Kossuth út2.
Telefon és fax:
0630-299-7948
E-mail:
nogradtur@gmail.com
Adószáma:
18637953-1-12
A szervezet típusa:
egyesület
A szervezet jogállása:
közhasznú
Bírósági bejegyzésének dátuma:
2000.
A hivatalos képviselő neve elérhetősége:
Kanyó Judit
30-299-7948
Az elnökség/kuratórium tagjainak neve:
Elnök
Kanyó Judit
Titkár
Ispánné Péter Éva
Varga Nóra
Pásztor Ildikó
 Közlemények közlemény/160624
A szervezet tevékenységi köre:
Nógrád megye turisztikai értékeinek számbavétele. Idegenforgalmi koordinációs munka végzése. Nógrád megye bemutatása kiállításokon, vásárokon (belföldön és külföldön). Színes, többnyelvű ingyenes kiadványsorozat készítése. Kapcsolattartás hazai és külföldi idegenforgalmi szervezetekkel. Kapcsolatfelvétel a megye önkormányzataival. Turisztikai marketing tevékenység. Megyei idegenforgalmi rendezvények szervezése, azok koordinálása. Pályázatok készítése a vállalt feladatok megvalósítása érdekében. Kooperációkra épülő ajánlatcsomagok, programok kidolgozása. Szervezi a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek idegenforgalmi célú képzését, elősegíti azok foglalkoztatását a megszerzett végzettségnek megfelelő területen, valamint ezekhez kapcsolódóan szolgáltatásokat (pl. további képzési ajánlatokról tájékoztatást) lát el.