A március 15-i ünnepi megemlékezés programja

Tisztelettel várjuk településünk lakóit
és minden kedves érdeklődőt,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére megrendezett ünnepségre
2016. március 15-én.

17.30 – Koszorúzás az emlékparkban

18:00 – Ünnepi program a Közösségi Házban:
Kanyó Judit polgármester asszony köszöntője.
Ezt követően fellépnek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai
és a Muskátli Hagyományőrző Együttes.

A meghívót megtekintheti itt.

Munkatalálkozó összefoglalója

2016. február 11-én a varsányi Hagyományőrzők Házában munkatalálkozót tartott számos civil szervezet és intézmény vezetője, valamint a szécsényi járás több önkormányzatának képviselője.

Kiemelt cél volt Nógrád megye turisztikai értékeinek, természeti, táji, kulturális, néprajzi és épített örökségeinek számba vétele. A résztvevők megkezdték a megyénket érintő tematikus utak, hálózatok összekapcsolásának, és tartalommal való megtöltésének, illetve a közös programcsomagok kidolgozásának folyamatát.

Az összefoglaló a bemutatkozások sorrendjének figyelembe vételével készült.

Kanyó Judit Varsány község polgármestere, a Nógrád Turizmusáért Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott szervezetek képviselőit. Elmondta, hogy a munkatalálkozó gondolata a Mária Út Egyesület elnökével és a Mária Rádió munkatársával való személyes találkozás során vetődött föl. Tapasztalataik szerint több már működő szervezet végez hasonló munkát, ugyanazon cél érdekében. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy a jövőben még szorosabban együttműködve, a programokat összehangolva, a forrásokat hatékonyabban kihasználva végezzék tevékenységüket.

A Mária Út képviselői közül Bodor Gergő kifejtette, hogy a fejlesztések egyik fontos kiindulópontja a korábbi jó példák ismerete. Fontosismérv a sokszínűség és a hálózatfejlesztési feladatok végrehajtása.Nógrád megye jó adottságokkal rendelkezik egy ilyen hálózat létrehozásához, mivel a népi építészet, a vallási kultúra, a viselet és a gasztronómia területén számos kiaknázatlan értéke van. Kiemelte a GINOP források szerepét abban, hogy országszerte létesüljenek zarándokszállások. Horváth Réka szerint elsődleges, hogy a már meglévő és megépítendő szállások ne egymagukban álljanak, hanem különböző programok is társuljanak hozzájuk. Dr. Szabó Tamás kiemelte a fejlesztési eredmények és a térségfejlesztési mintaprogramok helyes értelmezésének fontosságát. Ezek ismeretében jelentős feladattá válik, hogy az adott település hogyantudja megmutatni magát, a települések között pedig jelöljünk ki és hozzunk létre csomópontokat. Ahhoz, hogy egy település valódi célponttá, illetve kedvelt állomássá válhasson, szükséges az értékeit egyfajta helyi leltárban összegezni. Kiemelt feladat olyan árukat előállítani, amelyek eladhatóak. A vallási területhez kapcsolódó újdonságok létrehozása, továbbá az élő hagyományok, mesterségek bemutatása.

Reznicsek László a Palóc Háziipari Szövetkezet elnöke, a több évtizedes munkáról, az általuk készített palóc mintákat hordozó termékekről beszélt. A közös gondolkodásban szívesen részt vesz.

A Cserhát Natúrpark munkaszervezetének tagja Ispánné Péter Éva többek között azt a kérdést vetette fel, hogy a ma embere miként éli meg a vallásosságát. Ez a kérdés azért kell, hogy kiindulópontja legyen a vizsgálatnak, mert ennek megértése segítheti az ebben az irányban végzett előkészítő munka sikerességét. Aprófalvas térségben élünk, napi szinten élik meg az emberek a vallásosságukat. Több településen vannak kápolnák, amit meg tudunk mutatni.

Budai Krisztina a Zöldutak Módszertani Egyesületet képviselte, a tudásátadásra és a közösségfejlesztésre helyezte a hangsúlyt.

Eperjesi Tamás a Herman Ottó Intézet igazgatója, a módszertani képzést helyezte középpontba, valamint a települések akkreditációjának koordinálását.

Lengyel Ágnes, a balassagyarmati Palóc Múzeumigazgatójaként vett részt a munkatalálkozón.Elmondta, hogy hangsúlytkell helyezni a néprajzi és irodalomtörténeti örökségekre. Kiemelte Nógrád megye szerepét a Madách Imréhez és a Mikszáth Kálmánhoz kötődő emlékek megőrzésében és bemutatásában.

Limbacher Gábor, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója ismertette véleményét, miszerint kiemelkedő jelentőséggel bír a határokon átnyúló kapcsolatok megkötése és léte, illetve hozzátette, hogy a különböző programok megszervezésében és a hálózatok megteremtésében szerepet lehet és kell is szánni a szécsényi múltnak, mint például a II. Rákóczi Ferenchez kötődő emlékhelyeknek és kultusznak.

Szikora Anna a Herman Ottó Intézet munkatársa részt vett az okos telefonos nyomvonal követő, túranavigációs rendszer kifejlesztésében, mely –véleménye szerint- a jövő egyik nagy lehetősége.

Kiss Gábor a Herman Ottó Intézet szakértője szót ejtett a „Jeles helyek, regélő kövek” című projekt tervről, továbbá arról, hogy Nógrád megye földtörténeti ritkaságokkal rendelkezik, amelyek egyrészt előnyt jelentenek, másrészt egyediségünk révén gazdagítják környezetünket.

A Palóc Út Egyesület elnöke Bózvári József elmondta, hogy az általa képviselt egyesület egy követendő példa a palóc hagyományok megőrzése területén kifejtett tevékenysége miatt. Egyetértett azokkal a korábban felszólalókkal, akik a gazdasági tényezők szerepét emelték ki, mint például a termékek eladhatóságát. Fontosnak véli egy palóc látogató központ felépítését Nógrád megyében.

Smelkó István, aki Szécsény Város Önkormányzatát képviselte, hasonlóan vélekedett városának szerepéről a turisztikai programfejlesztés területén, mint Limbacher Gábor igazgató.

Deák Andrea Mária Út Egyesület. Zarándoklatok szervezése.

Lendvai József Mária Út Egyesület.Települési cselekvési mintaprogram kialakítása.

Horváth Réka (Mária Út Közhasznú Egyesület) jegyzetei alapján:

A varsányi Mária Út egyeztetésen a következő témák kerültek elő:

– GINOP fejlesztések a Mária Út kelet-nyugati szakaszán

– fejlesztési lehetőségek

– Rimóc csatlakozása

– Mária Út turisztikai csomag összeállítása a térségre

– Deák Andinak zarándoklat esemény javaslatok (káponkák –>  Naturpark —> Andi)

– palóc hagyományokra épülő zarándokút

– helyi közösségek összekapcsolása Mária Úttal, együttműködések megerősítése

– jó gyakorlat kialakítása, oktatás –> mintatelepülés: Varsány

– helyi zarándokutak aktivizálása (kínálatok), nyilvánosság –> Mária Út fórumokon

– Herman Ottó Intézet felvállalja a települések akkreditációjának koordinálását

– egyedi tájértékek listája a Mária Utat érintő szakaszokra –> Interaktív térképre

– rendezvények (1Úton, Mária Maraton)

 

A munkatalálkozón résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a megkezdett munkát.

 

A munkatalálkozón résztvevő intézmények, önkormányzatok és szervezetek listája:

 • Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány: A szervezet célja megőrizni a nógrádi erdőkre, mezőkre, legelőkre jellemző látványt, a biológiai sokszínűséget, a tájakat és a hagyományokat megóvni, a jövő generációra olyan értékeket hagyva, melyek boldogulást és megélhetést adnak.
 • Herman Ottó Intézet: Az intézet célja szerint közreműködik olyan programok megvalósításában, melyek a táji sajátosságra épülnek, környezetszemléleti formálással vagy ökotudatos formák elsajátításával foglalkoznak, vagy az agrárkultúra elsajátítására vonatkoznak. Továbbá szakmai tanácsadást és kapcsolattartást végez.
 • Hollókő Község Önkormányzata
 • Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény: Kiállításokkal, könyvtárral, olvasóteremmel, munkaszobákkal, látványtérrel kielégíteni a Szécsényt és környékét megismerni vágyók kíváncsiságát.
 • Mária Rádió: Célja a katolikus tanítások megjelenítése a médiában.
 • Mária Út Egyesület: Az egyesület célja, hogy részt vegyen a nevelésben, az oktatásban, a tudományos munkában, kulturális tevékenységekben, kulturális javaink és műemlékeink védelmében, elősegítse az euroatlanti integrációt és kapocs legyen a határainkon innen és túl élő magyarság között.
 • Nógrád Turizmusáért Egyesület: Megyei turisztikai koordinációs tevékenység. Marketing. Rendezvény-és konferencia szervezés, kiállításokon való megjelenés, a megye turisztikai értékeinek bemutatása. Kapcsolattartás, együttműködés más turisztikai szervezetekkel.
 • Palóc Múzeum: A Nógrád megyére vonatkozó történelmi, természeti, néprajzi vagy régészeti ismeretek felkutatása, összegzése és megismertetése.
 • Palóc Népművészeti és Háziipari Szövetkezet: A szövetkezet igyekszik termékein keresztül bemutatni az ősi palóc hagyományokat, bemutatva a kézművesség egyediségét.
 • Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület: Az egyesület célja a tematikus útvonal fejlesztési lehetőségeinek feltárása, a szervezés és a koordináció megkönnyítése, szakmai standardok és védjegyek létrehozása, megismertetése, marketingtevékenység, szaktanácsadás és ismeretterjesztés.
 • Szécsény Város Önkormányzata
 • Varsány Község önkormányzata
 • Zöldutak Módszertani Egyesület: Az egyesület célja, hogy térségi, országos vagy nemzetközi konferenciákon szerezzen és adjon át ismereteket, nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, szakmai dokumentumokat készítsen és a módszertant népszerűsítő kiadványokat terjessze, kapcsolatot tartson az állami és a civil szféra szereplőivel.

Szécsényi út 5.

Varsányban, a település központjában, a falu kulturális és kereskedelmi helyeitől „pár lépésnyire” áll az ingatlan.

Az ingatlan tulajdonosa: Király József

Érdeklődni lehet: 32/387-292 vagy 06-30-461-00-06

Az ingatlan adatai:

 • 300 m2 lakóépület
 • 450 m2 összterület
 • 11 szoba
 • központi szennyvíz
 • 2 gázcsonk
 • ipari áram

 

Felhívás ortopédiai szűrésre

2016. február 19-én, pénteken 10.00-tól ortopédiai szűrést tartunk a Gondozási Központ épületében.

A szűrésen ortopéd cipő, betét, fűző elkészítéséhez a méretvételre is sor kerül.

A vizsgálatra kérjük hozzák magukkal:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Amennyiben van, közgyógyellátási igazolvány

 

Előzetes bejelentkezés személyesen a Gondozási Központban, vagy a 32-387-145 telefonszámon!

Szeretettel várjuk a kedves lakosságot!

Felhívás

 

Átfarsangozott hét

Ebben az évben, mint tudjuk, a húsvét korai időpontja miatt, igencsak leszűkült a farsangi időszak. Az elmúlt héten (február 1-7.) a település apraja-nagyja ismét csatlakozhatott a jelmezek, maskarák, farsangi bulik színes forgatagához. Varsány három, kiemelten a gyerekekkel foglalkozó intézménye (Gyerekház, Óvoda, Iskola) ezen a héten más-más napokon biztosított lehetőséget a gyerekek és a felnőttek nagy mulatságára, mielőtt február 10-én, hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjt.

Napsugár Gyerekház Varsány

 

Varsányi Játékkuckó Óvoda

 

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

 

 

A fenti képek az intézmények facebook oldaláról származnak, további képekért látogassa meg ezeket az oldalakat!

A településünkön működő család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetőségei

Varsányban is működik család- és gyermekjóléti szolgálat, melynek központi irányítását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ végzi. Az alábbi összefoglaló a munkatársak elérhetőségét tartalmazza.

Család- és gyermekjóléti központ

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjogi képviselőPopovics Edit

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ
Cím 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.
Telefonszám/fax 32/370-011
E-mail szecsenygyjsz@gmail.com
Varsányi kirendeltség
Cím 3178 Varsány, Hunyadi út 1. <br/ >(Gondozási Központ épülete)
Ügyfélfogadási idő Hétfő, szerda: 08.00-16.00

A magyar kultúra napja

Január 22-e már hosszú ideje a magyar kultúra napja. Ennek oka, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéziratát 1823-ban. A művet, amely a hazánkért való imává vált az évszázadok során, egyetlen politikai erő sem tudta megváltoztatni, s összeköti a magyarság múltját, jelenét és jövőjét.

A kultúra, amely lehet egyetemes, nemzeti és lehet közösségi is, mindig összeköti a jóérzésű embereket. Képes arra, hogy egymással egyet nem értő embereket is egyetértésre bírjon. Napjainkban, amikor a generációk eltérő kulturális igényei ilyen jelentősek, fontos ismernünk nem csupán nemzetünk, hanem szűkebb környezetünk értékeit is.

Varsány, bár a hivatalos kánon szerint nem tartozik a magyarság kultúrájának szűk elitjébe, is adott olyan kiemelkedő személyiségeket az országnak, akik alkotásaik, és életük révén jó hírét vitték ennek a kicsi, de mégis szeretetteljes településnek.

 

Bertha István
1884. március 20-án született Varsányban a későbbi zeneszerző, karmester. Munkásságának nagy része Budapesthez köti, dolgozott a Magyar Színháznál, a Király Színháznál, a Népoperánál, a Belvárosi Színházban. Időközben a svájci Zürichben is alkotott. Műveit a Magyar Rádió is műsorára tűzte több alkalommal. Együtt dolgozott a korszak több, nagynevű művészével: Lehár Ferenccel, Fedák Sárival, Latabár Árpáddal. Élete végén, a kommunista államhatalom mellőzte a szerzőt, akit családi tragédiák is értek, s 1974. október 21-én elhunyt.

 

Klein Gyula
A zsidó családba születő költő 1863-ban látta meg a napvilágot Varsányban. A fővárosba szegény kereskedősegédként került. Művészetét a mélabússág jellemezte. Saját korában Nógrád megyében elismert szerzőnek számított. 1908-ban hunyt el.

 

A varsányi mesetár
Az elmúlt évtizedekben kezdett jelentőssé válni a varsányi népmesetár feldolgozása. Ennek első része a Görög Veronika által gyűjtött varsányi cigány mesék. A népmeséket, amelyeket Berki János mondott el, két kötetben (A három út és a Szalonnafa) adták közre. Napjainkban Bárányné Streho Margit néni az, aki a fennmaradt népmeséket igyekszik a következő generációra áthagyományozni. Munkásságát a Népművészetek Mestere díjjal jutalmazták.

 

Andó István
1898. december 22-én született Magyarbánhegyesen, az akkori Csanád vármegyében. Annak ellenére, hogy nem varsányi születésű, de munkássága és élete ide köti 1923-tól. Tanítói munkáját sok-sok osztály gyermekei ismerhették meg, de emellett jelentős mind közösségi, mind kutatói tevékenysége. Feljegyzései a település történetéről máig a helytörténeti kutatások alapját képzik. A varsányi iskola történetének egyik legkiemelkedőbb alakja.

 

Napjainkban is van még mit tenni a helyi kultúráért. Vannak olyanok szép számmal, akik a maguk tehetsége, tudása szerint mindent meg is tesznek érte. Ehhez a munkához azonban mindenki hozzájárulhat. Kérjük településünk azon lakóit, akiknek vannak fényképeik az 50-100 évvel ezelőtti Varsányról vagy Tábról, akár népviselet, akár szüret, akár épületek, akár ünnepek, akár aratás kapcsán, az hozza el fotói a Közösségi Házba, s ezeket a lehető leggyorsabban digitalizáljuk. Célunk, hogy a múlt emlékei ne vesszenek el, hanem megmaradjanak a következő generációnak is.

TOP 50 Nógrád megye 2015

A 2014-es gazdasági eredményeket alapul vevő kiadványt jelentetett meg TOP 50 Nógrád Megye 2015 címmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Nógrád Megyei Hírlap.

A kiadványban előbb az észak-magyarországi régió, majd megyénk 2014-es gazdasági adatait elemzik. Ezt követően rangsorolják a megye gazdasági szereplőit hozzáadott érték, nettó árbevétel, átlagos állományi létszám alapján. A hasznos jó tanácsokat követően a kötet különböző, a leginkább eredményes vállalatokat, civil szervezeteket, önkormányzatokat mutatja be. Itt kapott helyett településünk, Varsány is.

Az egyoldalas cikk a községről szóló bemutatását azzal kezdi, hogy az elmúlt években milyen elismerésekben volt része Varsánynak a közterületein megvalósuló beruházások (virágosítás, parkosítás) révén, és hogy milyen átalakítások zajlottak (Hagyományőrzők háza, Közösségi ház).
Hosszasan taglalja a településen végbement beruházásokat. Ezt követően a helyi civil szervezetekről ír elismerően. Bemutatja 2015 programjait is.
Ezt követően a településen folyó gazdasági tevékenységről számol be a cikk, kiemelve a varroda és mezőgazdaság szerepét. A cikk bemutatja a magánszféra szerepét a helyi gazdaságban.
A szerző beszámol a Termelő falu programról, illetve említést tesz arról, hogy részt veszünk a Magyarországi Falumegújítási Díj 2015 pályázatán.
Beszámol a tervektől is: az étterem, az óvoda, az idősek klubja, a tornaterem át- és kialakításáról, az energiahatékonyság növeléséről, a szakemberek helyben tartásáról.

A kiadványban Varsány többek közt Salgótarján, Balassagyarmat, Szécsény, Hollókő, a Palóc Út Klaszter Egyesület, a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület, az ÉRV Zrt., az Ipoly Cipőgyár Kft., a Salgglas Zrt. társaságában szerepel a kiadvány bemutató részében.

Varsányt is díjazták a 2015-ös Falumegújítási Díj keretében

Korábban beszámoltunk róla, hogy településünk is megpályázta a 2015-ös Magyarországi Falumegújítási Díjat. A döntésről ezen a héten kaptunk értesítést. A verseny bizottsága több kategóriában jutalmazta az induló településeket.

A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2015:

Nagypáli (Zala megye)

Lakosságának ezúton is gratulálunk a kiemelkedő munkáért!

Településünk, öt másik településsel együtt a fenntarthatóságért végzett munkájáért kapott elismerést.
Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2015:

Dunakiliti (Győr-Moson-Sopron)
Ebes (Hajdú-Bihar)
Iszkaszentgyörgy (Fejér)
Kunszállás (Bács-Kiskun)
Orfű (Baranya)
Varsány (Nógrád)

Gratulálunk a másik díjazott Nógrád megyei településnek, Mátraszőlősnek!
Magyarországi Falumegújítási Díj a falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2015:

Csikóstöttös (Tolna)
Csomád (Pest)
Dég (Fejér)
Jászladány (Jász-Nagykun-Szolnok)
Mátraszőlős (Nógrád)
Székkutas (Csongrád)
Zalaszentiván (Zala)

A Falumegújításban tett különleges teljesítményért – dicsérő oklevélben részesültek az alábbi települések:

Békésszentandrás (Békés)
Kaposmérő (Somogy)
Leányfalu (Pest)
Szajol (Jász-Nagykun-Szolnok)
Újhartyán (Pest)

Karácsonyi ünnepségek

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan 2015-ben is, a karácsonyt megelőző, utolsó, teljes munkahéten karácsonyi ünnepségek sorozatával zártuk dolgos napjainkat.

Szerdán, december 16-án, a közfoglalkoztatásban résztvevők gyűltek össze 15.00 illetve 17.00-kor, hogy közösen fogyaszthassák el estebédjüket, és így hangolódhassunk rá a karácsonyra.

Csütörtökön a településünk fejlesztésében érdekelt különböző helyi, és megyei állami szervek és gazdasági szervezetek tagjai vehettek részt az ünnepi találkozón. A 17.00-kor kezdődő eseményt az iskolások énekkarának műsora színesítette. A meghívást elfogadta többek közt dr. Bablena Ferenc, a Nógrád megyei Közgyűlés alelnöke, az MVH Nógrád megyei Kirendeltségének vezetői.

Pénteken 15.00-tól a település különböző intézményeinek dolgozói költhették el együtt estebédjüket, míg 17.00-tól Varsány lakossága tekinthette meg, az iskolások karácsonyi játékát, és az énekkarosok műsorát.

Köszönjük mindenkinek a megtisztelő részvételt, a dolgozóknak pedig a több napi, áldozatos munkát, a termeket berendezőktől, az ismét finomat készítő, a Varsányi Konyhán dolgozókon át, a rendezvények lebonyolítását segítőkig mindenkinek!

Képgalériák:

Közfoglalkoztatottak karácsonya

Partnereink részére rendezett karácsonyi ünnepség

Intézményi dolgozóink részére megrendezett karácsonyi ünnepség

Falukarácsony