Munkatalálkozó összefoglalója

2016. február 11-én a varsányi Hagyományőrzők Házában munkatalálkozót tartott számos civil szervezet és intézmény vezetője, valamint a szécsényi járás több önkormányzatának képviselője.

Kiemelt cél volt Nógrád megye turisztikai értékeinek, természeti, táji, kulturális, néprajzi és épített örökségeinek számba vétele. A résztvevők megkezdték a megyénket érintő tematikus utak, hálózatok összekapcsolásának, és tartalommal való megtöltésének, illetve a közös programcsomagok kidolgozásának folyamatát.

Az összefoglaló a bemutatkozások sorrendjének figyelembe vételével készült.

Kanyó Judit Varsány község polgármestere, a Nógrád Turizmusáért Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott szervezetek képviselőit. Elmondta, hogy a munkatalálkozó gondolata a Mária Út Egyesület elnökével és a Mária Rádió munkatársával való személyes találkozás során vetődött föl. Tapasztalataik szerint több már működő szervezet végez hasonló munkát, ugyanazon cél érdekében. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy a jövőben még szorosabban együttműködve, a programokat összehangolva, a forrásokat hatékonyabban kihasználva végezzék tevékenységüket.

A Mária Út képviselői közül Bodor Gergő kifejtette, hogy a fejlesztések egyik fontos kiindulópontja a korábbi jó példák ismerete. Fontosismérv a sokszínűség és a hálózatfejlesztési feladatok végrehajtása.Nógrád megye jó adottságokkal rendelkezik egy ilyen hálózat létrehozásához, mivel a népi építészet, a vallási kultúra, a viselet és a gasztronómia területén számos kiaknázatlan értéke van. Kiemelte a GINOP források szerepét abban, hogy országszerte létesüljenek zarándokszállások. Horváth Réka szerint elsődleges, hogy a már meglévő és megépítendő szállások ne egymagukban álljanak, hanem különböző programok is társuljanak hozzájuk. Dr. Szabó Tamás kiemelte a fejlesztési eredmények és a térségfejlesztési mintaprogramok helyes értelmezésének fontosságát. Ezek ismeretében jelentős feladattá válik, hogy az adott település hogyantudja megmutatni magát, a települések között pedig jelöljünk ki és hozzunk létre csomópontokat. Ahhoz, hogy egy település valódi célponttá, illetve kedvelt állomássá válhasson, szükséges az értékeit egyfajta helyi leltárban összegezni. Kiemelt feladat olyan árukat előállítani, amelyek eladhatóak. A vallási területhez kapcsolódó újdonságok létrehozása, továbbá az élő hagyományok, mesterségek bemutatása.

Reznicsek László a Palóc Háziipari Szövetkezet elnöke, a több évtizedes munkáról, az általuk készített palóc mintákat hordozó termékekről beszélt. A közös gondolkodásban szívesen részt vesz.

A Cserhát Natúrpark munkaszervezetének tagja Ispánné Péter Éva többek között azt a kérdést vetette fel, hogy a ma embere miként éli meg a vallásosságát. Ez a kérdés azért kell, hogy kiindulópontja legyen a vizsgálatnak, mert ennek megértése segítheti az ebben az irányban végzett előkészítő munka sikerességét. Aprófalvas térségben élünk, napi szinten élik meg az emberek a vallásosságukat. Több településen vannak kápolnák, amit meg tudunk mutatni.

Budai Krisztina a Zöldutak Módszertani Egyesületet képviselte, a tudásátadásra és a közösségfejlesztésre helyezte a hangsúlyt.

Eperjesi Tamás a Herman Ottó Intézet igazgatója, a módszertani képzést helyezte középpontba, valamint a települések akkreditációjának koordinálását.

Lengyel Ágnes, a balassagyarmati Palóc Múzeumigazgatójaként vett részt a munkatalálkozón.Elmondta, hogy hangsúlytkell helyezni a néprajzi és irodalomtörténeti örökségekre. Kiemelte Nógrád megye szerepét a Madách Imréhez és a Mikszáth Kálmánhoz kötődő emlékek megőrzésében és bemutatásában.

Limbacher Gábor, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója ismertette véleményét, miszerint kiemelkedő jelentőséggel bír a határokon átnyúló kapcsolatok megkötése és léte, illetve hozzátette, hogy a különböző programok megszervezésében és a hálózatok megteremtésében szerepet lehet és kell is szánni a szécsényi múltnak, mint például a II. Rákóczi Ferenchez kötődő emlékhelyeknek és kultusznak.

Szikora Anna a Herman Ottó Intézet munkatársa részt vett az okos telefonos nyomvonal követő, túranavigációs rendszer kifejlesztésében, mely –véleménye szerint- a jövő egyik nagy lehetősége.

Kiss Gábor a Herman Ottó Intézet szakértője szót ejtett a „Jeles helyek, regélő kövek” című projekt tervről, továbbá arról, hogy Nógrád megye földtörténeti ritkaságokkal rendelkezik, amelyek egyrészt előnyt jelentenek, másrészt egyediségünk révén gazdagítják környezetünket.

A Palóc Út Egyesület elnöke Bózvári József elmondta, hogy az általa képviselt egyesület egy követendő példa a palóc hagyományok megőrzése területén kifejtett tevékenysége miatt. Egyetértett azokkal a korábban felszólalókkal, akik a gazdasági tényezők szerepét emelték ki, mint például a termékek eladhatóságát. Fontosnak véli egy palóc látogató központ felépítését Nógrád megyében.

Smelkó István, aki Szécsény Város Önkormányzatát képviselte, hasonlóan vélekedett városának szerepéről a turisztikai programfejlesztés területén, mint Limbacher Gábor igazgató.

Deák Andrea Mária Út Egyesület. Zarándoklatok szervezése.

Lendvai József Mária Út Egyesület.Települési cselekvési mintaprogram kialakítása.

Horváth Réka (Mária Út Közhasznú Egyesület) jegyzetei alapján:

A varsányi Mária Út egyeztetésen a következő témák kerültek elő:

– GINOP fejlesztések a Mária Út kelet-nyugati szakaszán

– fejlesztési lehetőségek

– Rimóc csatlakozása

– Mária Út turisztikai csomag összeállítása a térségre

– Deák Andinak zarándoklat esemény javaslatok (káponkák –>  Naturpark —> Andi)

– palóc hagyományokra épülő zarándokút

– helyi közösségek összekapcsolása Mária Úttal, együttműködések megerősítése

– jó gyakorlat kialakítása, oktatás –> mintatelepülés: Varsány

– helyi zarándokutak aktivizálása (kínálatok), nyilvánosság –> Mária Út fórumokon

– Herman Ottó Intézet felvállalja a települések akkreditációjának koordinálását

– egyedi tájértékek listája a Mária Utat érintő szakaszokra –> Interaktív térképre

– rendezvények (1Úton, Mária Maraton)

 

A munkatalálkozón résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a megkezdett munkát.

 

A munkatalálkozón résztvevő intézmények, önkormányzatok és szervezetek listája:

 • Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány: A szervezet célja megőrizni a nógrádi erdőkre, mezőkre, legelőkre jellemző látványt, a biológiai sokszínűséget, a tájakat és a hagyományokat megóvni, a jövő generációra olyan értékeket hagyva, melyek boldogulást és megélhetést adnak.
 • Herman Ottó Intézet: Az intézet célja szerint közreműködik olyan programok megvalósításában, melyek a táji sajátosságra épülnek, környezetszemléleti formálással vagy ökotudatos formák elsajátításával foglalkoznak, vagy az agrárkultúra elsajátítására vonatkoznak. Továbbá szakmai tanácsadást és kapcsolattartást végez.
 • Hollókő Község Önkormányzata
 • Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény: Kiállításokkal, könyvtárral, olvasóteremmel, munkaszobákkal, látványtérrel kielégíteni a Szécsényt és környékét megismerni vágyók kíváncsiságát.
 • Mária Rádió: Célja a katolikus tanítások megjelenítése a médiában.
 • Mária Út Egyesület: Az egyesület célja, hogy részt vegyen a nevelésben, az oktatásban, a tudományos munkában, kulturális tevékenységekben, kulturális javaink és műemlékeink védelmében, elősegítse az euroatlanti integrációt és kapocs legyen a határainkon innen és túl élő magyarság között.
 • Nógrád Turizmusáért Egyesület: Megyei turisztikai koordinációs tevékenység. Marketing. Rendezvény-és konferencia szervezés, kiállításokon való megjelenés, a megye turisztikai értékeinek bemutatása. Kapcsolattartás, együttműködés más turisztikai szervezetekkel.
 • Palóc Múzeum: A Nógrád megyére vonatkozó történelmi, természeti, néprajzi vagy régészeti ismeretek felkutatása, összegzése és megismertetése.
 • Palóc Népművészeti és Háziipari Szövetkezet: A szövetkezet igyekszik termékein keresztül bemutatni az ősi palóc hagyományokat, bemutatva a kézművesség egyediségét.
 • Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület: Az egyesület célja a tematikus útvonal fejlesztési lehetőségeinek feltárása, a szervezés és a koordináció megkönnyítése, szakmai standardok és védjegyek létrehozása, megismertetése, marketingtevékenység, szaktanácsadás és ismeretterjesztés.
 • Szécsény Város Önkormányzata
 • Varsány Község önkormányzata
 • Zöldutak Módszertani Egyesület: Az egyesület célja, hogy térségi, országos vagy nemzetközi konferenciákon szerezzen és adjon át ismereteket, nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, szakmai dokumentumokat készítsen és a módszertant népszerűsítő kiadványokat terjessze, kapcsolatot tartson az állami és a civil szféra szereplőivel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük