Kanyó Judit polgármester köszöntője

.
Varsány község lakója, Lehoczki István, 100 éves! ????❤️????
Településünk képviselő-testülete és az önkormányzat hivatalának munkatársai nevében, virággal és ajándékkal köszöntöttük az ünnepeltet.????
Elbeszélgettünk vele az elmúlt évtizedek emlékeiről, életútjának alakulásáról és arról, hogy mivel tölti manapság a pihenés hétköznapjait.
Pista bácsi 1920. január 25-én született. Első gyermek volt a családban. Heten voltak testvérek. Volt felvásárló, majd a Termelő Szövetkezet rakodómunkása.

 

A TSZ megszűnését követően az építőiparban dolgozott. Innen ment nyugdíjba. Büszkék vagyunk a településünk idős lakóira és azt szeretnénk, ha minél gyakrabban lenne részünk ilyen ünnepi eseményben. Különös érzések és gondolatok fogalmazódnak meg bennünk fiatalabbakban akkor, amikor szemben ülünk egy 100 évet megélt emberrel. Mindenekelőtt az, hogy milyen gazdag életút áll mögötte. Az egyszerűségében rejlő őszintesége. A családjáról és a szeretteiről tiszta szívvel és szeretettel beszél. Mint megtudtuk, Pista bácsi ma is aktívan részt vesz a kertje és a környezete gondozásában.

Jó humora van, kedves és udvarias. Szeret olvasni és beszélgetni. Kívánjuk, hogy még sok éven át élvezze az őt körülvevők megbecsülését és szeretetét, mert:
„Az egymás iránt érzett szeretet melegénél és fényénél a szívünk szélesre nyílik,…”❤️ 

Isten éltesse Pista bácsit! ❤️