Értesítjük a település lakosságát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 30-án, kedden 17.00 órakor közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart.

A közmeghallgatás helye: Közösségi Ház (Varsány, Szécsényi út 2/A.)

Tervezett napirendek:

  1. Tájékoztató a 2016. évi közmeghallgatás óta történt fejlesztésekről, beruházásokról, eseményekről és a 2017. évi tervekről Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester
  2. Közmeghallgatás keretében lakossági kérdések, hozzászólások, válaszok
  3. Beszámoló Varsány Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról Előterjesztő: Dr. Kiss Tamás jegyző
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester
  5. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester
  6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Kiss Tamás jegyző
  7. Előterjesztés a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester
  8. Előterjesztés külterületi ingatlanok cseréjére Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester
  9. Egyebek

Megjelenésükre és aktív közreműködésükre számítva:

Kanyó Judit
polgármester