Pályázati felhívás
varsányi lakóhelyű középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé a varsányi középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A pályázat kiírója: Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A pályázat célja: Varsányban lakó, középiskolás diákok és felsőoktatásban részt vevő hallgatók kimagasló tanulmányi, kulturális, közösségi és sportteljesítményének elismerése

Pályázhatnak: Varsány településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói/hallgatói a 2015/2016. tanév eredményei alapján

A pályázattal elnyerhető cím megnevezése: Kiváló Varsányi Diák

A cím viselésének időszaka: 2016. október 23. – 2017. október 22.

Díjazás: oklevél és pénzjutalom

„Kiváló Varsányi Diák” Kitüntető cím elnyerésének feltételrendszere:

A középfokú oktatásban részt vevő tanulók esetében legalább 4,0 tanulmányi átlageredmény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók esetében legalább 3,7 tanulmányi átlageredmény és

  • a sport, kultúra, közösségi élet területén végzett kiemelkedő tevékenység, vagy
  • tanulmányi versenyen, bajnokságban elért eredmény

A pályázatnak tartalmaznia kell 1 példányban:

  • a tanuló adatait (név, születési idő, lakcím, oktatási intézmény/osztály vagy évfolyam/szak megnevezése)
  • a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló okiratok (bizonyítvány, E-leckekönyv) másolatát
  • a tanuló versenyeredményeit igazoló oklevelek másolatát
  • a tanuló – pályázat szempontjából releváns – tevékenységének bemutatását, legfeljebb 1 oldal terjedelemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 18. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

  • személyesen a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) ügyfélfogadási időben
  • postai úton a következő címen: Varsány Község Önkormányzata, 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
  • elektronikusan (szkennelve) a varsany.hiv@gmail.com  e-mail címre.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A díjak átadására az október 23-i ünnepségen kerül sor.

A Képviselő-testület csak formailag hibátlan, a pályázatok benyújtási határidején belül beérkezett pályázatokat bírál el!

Varsány, 2016. október 5.

Kanyó Judit
polgármester