start

Tervezett START munkák Varsányban.
Az elmúlt hetekben az önkormányzatok megtervezték a következő időszak közfoglalkoztatási programjait. Minden tervező részéről egy igen összehangolt munkát igényelt. Köszönjük a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Központok dolgozóinak a közreműködését és a segítségét. A programok elbírálása folyamatban van. Várhatóan Varsányban 110 főnek tudunk majd munkát biztosítani az alábbiak szerint. (A foglalkoztatás kezdete 2015. március 04, befejezése 2016. február 29.)
1. Mezőgazdasági munka
A program bemutatása, indokoltsága, célja:
A mezőgazdasági START munka során kiemelt célunk az elmúlt években megvalósított programok továbbfejlesztése. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de jelenleg bérbe adott földterületek visszavétele, ezt követően művelésbe vonása. A településen élő munkanélküliek foglalkoztatása. Különös tekintettel a szakmunkásokra. Az önkormányzat tulajdonában 24,8 ha szántó terület van, melyből jelenleg 10 ha-t művelünk (gyümölcsös, málna, zöldséges kertek, fóliasátor). A megtermelt konyhakerti növények és zöldségfélék az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő konyhára kerülnek, mely a közétkeztetés során kerül felhasználásra. 2014-ben a szükséges mennyiséget teljes körűen biztosítottuk a 240 adagos konyha számára. A gyümölcstermesztés során 2014-ben már jelentős mennyiségű málna termett, melyet értékesítettünk. Folyamatosan keressük a kapcsolatot a várhatóan 2015-ben termelődő plusz zöldség és gyümölcskínálat értékesítése érdekében. A közeljövőben, 2-3 éven belül LEADER vagy vidékfejlesztési pályázati forrásból gyümölcsfeldolgozó üzemet kívánunk kialakítani. A 2013-ban elindított helyi termelői piacon történő értékesítés továbbra is célunk. A településen az intézményeink közelében, valamennyi elgazosodott kertet művelésbe állítottuk. A Közös Önkormányzati Hivatal pincéjében (2013-ban újítottuk fel) a 2014-ben megkezdett gombatermesztést tovább kívánjuk folytatni.
2015-ben a mezőgazdasági programon belül kertészeti csoportot hozunk létre azzal a céllal, hogy a település teljeskörű virágosítását, a parkok gondozását, az intézmények környezetében lévő kertek ápolását, továbbá a gyógynövénykert gondozását és új fajták telepítését elvégezzék. Jelentős megtakarítás várható ebben a vonatkozásban is, hiszen dísznövénypalántákra nem jelentkezik kiadása az önkormányzatnak.
Elért árbevétel és az önkormányzat számára megtakarított összeg 2014-ben:
zöldség: 1.221.660.-
málna: 1.918.800.-
gomba: 111.350.-
Összesen: 3.251.810.-
Tervezett árbevétel 2015-ben: 4.000.000.-
A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása:
A tervezett létszám a földterület nagyságához igazodik. A személyi juttatásokat a közfoglalkoztatotti bértáblázatban megállapítottak szerint terveztük.
A beszerzésre kerülő szerszámok számát szintén a foglalkoztatni kívánt létszámhoz igazítottuk, figyelembe véve az előző években vásárolt eszközöket.
A költségvetésbe az alábbiak kerültek betervezésre: munka és védőruházat, kisértékű tárgyi eszközök, nagyértékű tárgyi eszközök, vetőmagok, egyéb beruházáshoz szükséges kiadások. Valamennyi kiadás nemet az előző években beszerzett tárgyi és egyéb eszközök alapján terveztük.
A program célcsoportja:
A településen élő munkanélküliek. Az elmúlt években szerzett tapasztalatokra építve, továbbfoglalkoztatás megvalósítása.
Tervezett képzés:
Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzés. 2014-ben TÁMOP program keretében alakítottunk ki egy gyógynövénykertet, melyben jelenleg 1200 nm-en 8 féle gyógynövényt telepítettünk. A terület alkalmas arra, hogy további gyógy és fűszernövényeket telepítsünk. Cél a helyben történő feldolgozás és a közvetlen értékesítés.
Speciális információk:
Együttműködő partnerek: Varsányi Falugazdaság Szociális Szövetkezet, Váci Egyházmegye, helyi mezőgazdasági és egyéb vállalkozók. Az együttműködés magában foglalja a termelést, az értékesítést és a fogyasztást. A program során mezőgazdasági szakember bevonása is megvalósul.
A program hosszabb távú fenntarthatóságával kapcsolatos elképzelések, egyéb más forrásból megvalósított fejlesztésekkel való összhangja és kapcsolata
A Mezőgazdasági programban 3. éve vesz részt az önkormányzat. Folyamatos fejlődésről és fejlesztésről számolhatunk be. A program fenntarthatóságát a termékek közétkeztetésbe való bevitele jelenti, mely azon túl, hogy jelentős megtakarítást eredményez, egészséges élelmiszerrel látja el a Varsányi Konyhát, mely 240 adagos. A 2015-ben a termelt mennyiségből értékesítést is kívánunk végezni a helyi termelői piacon, valamit a lakosság körében. Fejlesztési elképzelések közé tartozik egy gyümölcsfeldolgozó kialakítása, vidékfejlesztési vagy LEADER forrásból, mely hosszútávon biztosíthat foglalkoztatási lehetőséget és a Falugazdaságnak a fenntarthatóságát is megalapozza. TÁMOP pályázatból alapoztuk meg a gyógynövénykertet, melyet újabb fajták telepítésével kívánunk kiegészíteni. A gyógy-és fűszernövények egyre keresettebbek. A termékek helyi feldolgozása és közvetlen értékesítése az elsődleges cél. 2014-ben voltak ez irányú próbálkozásink, melyek az elképzelésinket alátámasztják.
2. Helyi sajátosságokra épülő program
A program bemutatása, indokoltsága, célja:
A helyi sajátosságra épülő programban három programelemet kívánunk megvalósítani, melyek az alábbiak: Értékteremtő; Varroda kialakítása; a Varsányi népviselet átörökítése és ajándéktárgyak készítése.
Értékteremtő: A településen végzett közfoglalkozatásban, az elmúlt években is kiemelkedő eredményt értünk el e programban. Megvalósult beruházásokkal, intézmények, közterek, parkok felújításával, karbantartási munkákkal. (mellékletben Téli és egyéb értékteremtő program beszámolója 2012-2014-es időszak) Ezt a jól bevált gyakorlatot kívánjuk tovább folytatni. Az önkormányzat saját erőből vásárolt egy ingatlant, melyet posta céljára kíván hasznosítani, az épület környezetének rendbetételét kisebb felújítási munkálatokat megcélozva. A településen hagyományteremtő szándékkal több rendezvény valósul meg (Tájak, Ízek, Kultúrák; Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Palóc Búcsú,), mely évről évre több látogatót vonz. Ezért a meglévő Szabadidőparkot és annak környezetét szükséges karbantartani. Tervezzük a színpad felújítását, valamint a faházak, kemencék környékének rendbetételét. A falugazdaság területéhez való eljutás megkönnyítésének elősegítése érdekében szükséges a meglévő járda felújítása. A településen tervezett varroda kialakítása, az önkormányzat tulajdonában lévő épület rendbetételével történik. A kialakításban való részbeni közreműködés a szak-és segédmunkások feladata. Itt vállalkozót is be kívánunk vonni, mivel kőműves szakemberrel nem rendelkezünk. 2013-ban szintén a START munka program keretében kialakított műhelyek, garázsok villanyszerelését kívánjuk megoldani külsős szakember bevonásával. Villanyszerelővel nem rendelkezünk.
A temetőben található hulladéktároló áthelyezése is indokolt.
Varroda kialakítása: Az ismert közfoglalkoztatási adatok alapján (Nógrád megye, Szécsényi Járás) a források helyben maradása érdekében, a foglalkoztatás hosszú távú fenntarthatósága miatt indokolt egy varroda létesítése, mely munkásruhák készítésére szakosodik. Varsányban jelenleg a START munkában résztvevők között is vannak varrónői szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők. Tehát a befektetés e szempontból is megalapozott lehet, valamint a gépi varrásnak a településen hagyományi vannak.
A varsányi népviselet átörökítése és ajándéktárgyak készítése: évek óta megfogalmazódik bennünk, hogy a településünkön még élő rendkívül szép népviseletet meg kell őrizni. Ehhez azonban az szükséges, hogy a jelenleg még élő készítőktől átvegyük a népviselet készítés tudását, folyamatát. (Mellékletben részletezettek szerint)
A természetes anyagok, textilek, gyógy-és fűszernövények felhasználásával, esztétikus, a mindennapokban használható, a környezeti kultúrára jó hatással lévő ajándéktárgyak készíthetők.
Településünkön létrehoztuk Varsányi Falugazdaság néven a szociális szövetkezetet, melynek tevékenységi körébe beilleszthető a varroda, a népművészeti- és ajándéktárgyak készítése.
A jelenleg megoldatlan személy- és termékszállítási problémák miatt szükséges egy haszonjármű vásárlása.
A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása:
Értékteremtő: külsős szakember, villanyszerelő bevonása, a műhelyek biztonságos működése miatt. A karbantartást, kisgépek rendben tartását a START munkában alkalmazottak végzik. A Szabadidőparkban lévő színpad felújításához kőműves bevonása. (lépcsők felújítása) A színpadhoz épített raktár, járdák, terek felújítását a START munkában dolgozók végzik. Amennyiben az Értékteremtő munkában vállalt feladatokat kizárólag külsős vállalkozók végeznék el, a munkadíj és egyéb költségek a teljes bekerülési összeg dupláját tennék ki. Varroda: Ismereteink alapján a Szécsényi Járás 13 településén kb 1500 fő dolgozik a közfoglalkoztatásban. Munkaruházatot kötelezően biztosítani kell számukra. Környezetünkben kizárólag külföldről behozott munkaruházatot lehet vásárolni. Hosszútávon érdemes megteremteni annak a lehetőségét, hogy a munkaruházati termékeket helyben állítsuk elő. A népviselet és ajándéktárgyak készítése: Mellékletben. A felmerült önerőt az önkormányzat a kisbusznál érvényesíti.
A program célcsoportja:
A településen élő munkanélküliek, különös tekintettel a szakmunkásokra.
Tervezett képzés: A varroda beindítását követően érdemes elgondolkodni szabászok képzésén.
Speciális információk:
A program során együttműködő partnereink: helyi szakemberek, vállalkozók. A Varroda beindításához: Bobbin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A népviselet-készítés: Bárány Antalné a népművészet mestere, Oláhné Csercsics Ivett, az Iglice néptánccsoport vezetője.
A program hosszabb távú fenntarthatóságával kapcsolatos elképzelések, egyéb más forrásból megvalósított fejlesztésekkel való összhangja és kapcsolata
A hosszú távú fenntarthatóság valamennyi programelemnél biztosítható.
Értékteremtő: A felújított épületek, közterek jelentősen növelik a lakosság komfortérzetét. A folyamat biztosításával hozzájárulhatunk az elvándorlás megakadályozásához.
Varroda: Varrónői végzettséggel rendelkező szakmunkásaink tudásuknak megfelelő munkát végezhetnek. A jól szervezett termék-előállításból eredően hosszútávon biztosítható a foglalkoztatásuk és a megélhetésük.
A népviselet átörökítése, megőrzése a kimutatható anyag és munkadíjban számolt értékén túl, felbecsülhetetlen eszmei értéket képvisel, továbbá a népviselet készítéséből a későbbiekben bevétele származhat az ismereteket elsajátítóknak.
Az ajándéktárgyak mindenek előtt ünnepkörökhöz kapcsolódóan készülnek. Tapasztalataink szerint a befektetett összeg jelentősen megtérül, a haszonkulcs mértéke: 100-150%
3. Belvíz program
A program bemutatása, indokoltsága, célja:
A település területén a vízelvezető árkok, patakok tisztítása évente indokolt. Amennyiben folyamatosan történik a karbantartás, egy árvizes időszakban megőrizhető az ingatlanok, közterületek épsége. Tervezzük a faluközpontban lévő árkok mederlapozását. E munkaprogram során tud az önkormányzat segédmunkásokat alkalmazni. A feladat végrehajtásához 15 fő szükséges. 2012. évben beszereztünk egy kis teherautót, amely e program keretében használható. Ennek fenntartási költségeire, valamint fűkaszák üzemeltetésére, és kéziszerszámok beszerzésére szükséges betervezni költségeket.
A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása:
Az alkalmazni kívánt dolgozóknak elengedhetetlen a munkaruha megvásárlása. A fent részletezett feladatokhoz szükséges az általunk kért kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, így teljesülhetnek a munkatervben megfogalmazottak.
A program célcsoportja:
Munkanélküli segédmunkások.
Speciális információk:
A program során nem kívánunk más partnercéggel együttműködni.
A program hosszabb távú fenntarthatóságával kapcsolatos elképzelések, egyéb más forrásból megvalósított fejlesztésekkel való összhangja és kapcsolata
Hosszútávú fenntarthatóság a munka elvégzését követően tervezhető. A vízelvezető árkok évenkénti tisztítása indokolt. Más forrást nem vonunk be.
4. Közút program
A program bemutatása, indokoltsága, célja:
A településen élők biztonságos közlekedésére, a belvíz elvezetésére kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. A központi költségvetésből (normatíva) biztosított keret mellett azonban szükséges további források bevonása. Tervezetten, évről évre más utak és árkok kerülnek karbantartásra és tisztításra. Különös gonddal kezeljük az intézmények előtti parkolókat és a fő közlekedési útvonalakat. Árbevétel nem keletkezik. A megtakarítás jelentős. Új beruházásként a Móricz Zsigmond úton 120 méter járdát építünk, a Szent István út megközelíthetősége céljából.
A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása:
Az alkalmazni kívánt dolgozóknak elengedhetetlen a munkaruha megvásárlása. A fent részletezett feladatokhoz szükséges az általunk kért kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, így teljesülhetnek a munkatervben megfogalmazottak.
A program célcsoportja:
Munkanélküli segédmunkások
Speciális információk:
A program során együttműködünk a Magyar Közút Kht. Balassagyarmati Igazgatóságával, akiktől mederlapokat kapunk az árkok kibéleléséhez. Az esetlegesen szükséges munkagépek biztosításában is közreműködnek.
A program hosszabb távú fenntarthatóságával kapcsolatos elképzelések, egyéb más forrásból megvalósított fejlesztésekkel való összhangja és kapcsolata
Hosszútávú fenntarthatóság a munka elvégzését követően tervezhető. Az árkok évenkénti tisztítása indokolt. Az útpadkák 2-3 évenkénti felülvizsgálata, karbantartása szükséges. Más forrást nem vonunk be.