Átadásra került a megújult Hunyadi Mátyás Általános Iskola

A Balassagyarmati Tankerületi Központ 1,5 milliárd forint pályázati forrásból valósította meg a Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola teljes felújítását településünkön.

A tanulók már decemberben birtokba vehették a korszerű épületet, az ünnepélyes átadóra pedig 2023.02.20.-án került sor dr. Rétvári Bence és dr. Maruzsa Zoltán államtitkár jelenlétében.

 

Kanyó Judit köszöntője:

Ismét valóra vált egy álom, mert mi hiszünk az álmainkban. A településünk hátrányos helyzete a naponta megoldandó szociális problémák, a foglalkoztatás területén jelentkező kihívások de ugyanakkor a pozitív szemléletünk, tenniakarásunk, a soha nem adjuk fel gondolata mindig új erőt adnak és arra ösztönöznek bennünket, hogy választ és megoldást kell találni. Az iskola egy minőségi változást hozott az életünkbe! Varsány község életébe.
Településünk vezetésének a célja, hogy átgondolt, egymásra épülő terveket valósítson meg. Az iskola kiválóan ráépül arra az elképzelésre amit évek óta vallunk, az egyenlő esélyt mindenkinek elvre. Vagyis, meggyőződésem- hogy a társadalomban és Nógrád vármegye településeinek többségében tenni kell azért, hogy az egyenlőtlen helyzetben lévőknek is valóban lehetősége legyen a felkínált javakból részesülni, azt megbecsülni és ezek által fejlődni. Ezt saját erőből nem tudjuk megvalósítani, tehát a jövőben is számítunk a kormány segítségére, együttműködésére. Mert csak abban az esetben lesz élhető a vidék, ha itt maradnak a kiművelt emberfők ha versenyképes tudással rendelkezünk, ha kötődünk a településünkhöz. Van tehát hitünk, élünk a felkínált lehetőséggel, felelősséget érzünk a felnövekvő generációért. Nagyon komoly a felelősségünk!
Varsányban megbecsüljük a szüleinktől és a nagyszüleinktől kapott örökséget, tiszteljük az elődeinket és a hagyományainkat. Helyi identitás, közösség, egymás megbecsülése. Azok a fogalmak, melyek nélkül úgy hiszem, hogy nincs jövőnk.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm meg a varsányi iskola igazgatóinak és valamennyi pedagógusának, teljes személyzetének, hogy részesei a település életének, hogy munkájukkal, példamutatásukkal gazdagítják mindennapjainkat.
Köszönöm a Balassagyarmati tankerület igazgatójának, hogy bizalommal gondolt Varsányra az iskola építés kapcsán. Köszönöm a tankerület valamennyi munkatársának a beruházás során tanúsított együttműködést. Köszönöm a tervezőknek és a kivitelezőknek a határidőre elvégzett munkát. Főispán úrnak, képviselő úrnak, alelnök úrnak, önkormányzatunk képviselő testületének, jegyző úrnak a támogató partnerséget.
Köszönöm valamennyiüknek, hogy együtt lehetünk ezekben a felemelő órákban, hogy megtisztelik iskolánk ünnepélyes keretek között történő átadását.
Ady Endre egyik szép verséből idézve köszönöm meg kitüntető figyelmüket.
„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz”

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2023/02/atadtak-a-masfel-milliard-forintbol-teljesen-felujitott-varsanyi-iskolat

 

„Utak, sorsok, történetek” – Gréczi Zsoldos Enikő-Fejezetek a Palóc nyelvjárás történetéből könyvbemutató

„Utak, sorsok, történetek” címmel elindult a 4 részből álló könyvbemutató sorozat Varsányban.
Az első találkozón, a Palóc nyelvjárás történetéből kaptunk ízelítőt.

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő már az első percekben elnyerte a közönség bizalmát. Megnyerő személyisége, felkészültsége, hitelessége folyamatosan fenntartotta a hallgatóság figyelmét. Mindig jó új ismereteket szerezni származásunkról, gyökereinkről, nyelvünkről. Köszönjük szépen Dr. Bablena Ferenc alelnök úrnak, hogy megtisztelte a rendezvényt. Polgármesterként jól eső érzés volt hallani a közösségünkről, településünkről megfogalmazott elismerő, kedves szavait. Köszönjük továbbá Bárány Antalné Margit néni szép meséit!
Szeretettel ajánlom kedves ismerőseim figyelmébe a Fejezetek a Palóc nyelvjárás történetéből c. könyvet. Néhány példány még a varsányi községházán megvásárolható. Tel: 32-387-387

A következő könyvbemutató március 22-én 17.00 ! Majsányi Kati írónő lesz a vendégünk.

 

Steller Mária védőnői díj

Steller Mária védőnői díj”-ban részesült a varsányi védőnő, Laukóné Oláh Magdolna. 
Idén másodszor, ünnepélyes keretek között, a Magyar Tudományos Akadémia épületében adták át a szakmai elismeréseket.
A díjat minden megyéből és Budapestről egy-egy védőnő kapta.
Nagyon büszkék vagyunk! Ezúton is szeretettel gratulálunk!
településünk védőnőjének, aki munkáját elhivatottan végzi. További jó egészséget, magánéleti és szakmai sikereket kívánunk!