Idősek napja 2022

Szépkorúakat köszöntöttünk Varsányban!

„A derűs életszemlélet. A tengernyi tapasztalat. A türelem. A kitartás. A hit. Csupa olyan tulajdonság, amit csak az életkor előrehaladtával lehet megszerezni.
Ezekre az értékekre igen nagy szüksége van társadalmunknak minden időben, de a maiban, különösen.” Szeretettel köszöntöttük a 91 éves Fábián Andrásnét és Cseri Istvánnét, valamint a rendezvény napján éppen 80 éves Tóth Józsefnét.

Isten éltesse sokáig mindnyájukat!

Kanyó Judit

 

 

Aktuális hírek a településen működő szociális ellátásról

Varsány Község Önkormányzata a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint – a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosítja a lakosság részére a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. A koronavírus által okozott korábbi lezárásokkal ellentétben az Idősek Klubja már újra látogatható. Az épületben Kilczinné Bárány Erika gondozónő fogadja a látogatókat, valamint ő nyújt felvilágosítást a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás igénybe vételének kérelmezésével kapcsolatban.

Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális rászorultság az Szt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a település önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Varsány Község Önkormányzata közigazgatási területén a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közé tartozó házi segítségnyújtást jelenleg 4 fő gondozónő látja el: Szépné Bárány Tímea, Szemes Ildikó, Galbács Veronika, Zacharné Makovinyi Ildikó. A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. Emellett a szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, és fejlesztésével biztosított legyen. A településen a szolgáltatást 28 fő veszi igénybe.

 

 

Valent Nikolett

intézményvezető

Szent Mihály napi búcsú Varsányban

Szüreti vigasság és Szent Mihály napi búcsú Varsányban🌞🍇🥳
Egy csodálatos felvonulást láthattak településünk lakói és azok a kedves vendégeink akik ellátogattak Varsányba.

Hagyományőrző csoportok a környék településeiről, lovas szekerek, szőlőkosarakat vivő lányok, oktatási intézményeink tanárai és diákjai, vendégek testvértelepüléseinkről Lengyelországból és Szlovákiából, helyi termék előállítók, kézművesek, a varsányi Borház és a 100 éves Rimóci Rezesbanda színesítették a búcsút.

Köszönöm dr. Limbacher Gábornak a Nemzeti Múzeum Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzem igazgatójának a szép és tartalmas köszöntőt. ❤️
A mindennapokban azon dolgozunk, hogy egy élhető településünk legyen, hogy jó legyen ide hazajönni. Sokan megéljük a mai rohanó világban, hogy kötelékeinket elszakítva egyre távolabb kerülünk egymástól. Gyökereink, ha nem tépjük ki azokat, meghatározóak életünkben. Ezt az elszakíthatatlan köteléket szeretnénk ezzel a rendezvénnyel erősíteni, a település hagyományainak felidézésével.
Köszönöm minden kedves kollégámnak a munkáját, aki a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában részt vett. Köszönöm Csukáné Szerémy Andreának a konferálást.
Köszönjük, hogy sokan osztoztak örömünkben és megtiszteltek jelenlétükkel.🙏❤️

#interregskhu #buildingpartnership #egtcviacarpatia #viacarpatiaeu #bezHranic #hataronAt #kalonda #varsany

 

Kanyó Judit

 

Képgaléria: