A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a szécsényi járási hivatal megvalósításával ebben az évben is elindítja „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programját.

A program célja a korai munkatapasztalat, munkajövedelem szerzés elősegítése, továbbá a kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének lehetősége.

A programban részt vehetnek azok a fiatalok, akik

  • nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 év közötti diákok,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és
  • nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A nyári foglalkoztatás történhet a területi, települési önkormányzatoknál, illetve intézményeiknél legkorábban 2017. július 01-jétől legfeljebb 2017. augusztus 31-ig.

A támogatott foglalkoztatásra maximum napi 6 órában van lehetőség, a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányadának megfelelő bérezés mellett.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát a munkaviszony kezdete előtt.

Ehhez személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány), valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatásiigazolásával kell a foglalkoztatási osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

Jelentkezési határidő: június 21. 12.00

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

(Hétfő: 8-12 és 13-15; Szerda: 8-12 és 13-15; Péntek: 8-12)