A körzeti megbízott a Rendőrség közrendvédelmi szolgálati ágának egyik szolgálati formája, amelynek alapvető célja a  a körzeti megbízotti körzetben található  településen az állandó rendőri jelenlét, közvetlen kapcsolat kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, települési önkormányzatokkal, a helyi lakossággal és civil szervezetekkel.

Varsány Község körzeti megbízottja Krista Zoltán r. zászlós körzeti megbízott aki a fogadóóráját a varsányi önkormányzat épületében( 3178 Varsány Rákóczi út 1.) tartja minden hónap első hetének hétfőjén 10-11 óra között.