Natrpark_log

Településünk számára megtisztelő volt, hogy a Cserhát Natúrpark 02.28-án Varsányban tartotta a Svájci -Magyar Civil Alap támogatásával megvalósult „Élő Cserhát” c. projekt záró rendezvényét. A program célja: A belső erőforrások fenntartható hasznosításával megőrizni a CSERHÁT NATÚRPARK, mint egységes „kultúrtáj” természeti és kultúrtörténeti értékeit, biológiai sokféleségét.

A fenntarthatóság figyelembevételével olyan természetkímélő, hagyományos tájhasználaton alapuló gazdálkodási formák átadása történik, melyek önfenntartó módon működve elősegítik a térség önellátását, fejlődését. Célcsoport:.A térségben élő 6-16 és 18- 55 év közötti korosztály, mezőgazdasági és turisztikai vállalkozók, kistermelők. A projekt megvalósítása során koordinátorokat alkalmaztak, települési összekötői hálózatot működtettek.
Megtartó sokféleség – ismeretterjesztő és szemléletformáló kampány a biológiai sokféleség megőrzésére a Cserhát Natúrparkban. Hagyományos gazdálkodáshoz, élelmiszer készítéshez kapcsolódó tudás, ismeretek, eszközök felmérése, dokumentálása. Gazdálkodási mintaterületek, iskolakertek kialakítása, fenntartása.
A program megvalósításába bekapcsolódtak a helyi önkormányzatok, mezőgazdasági vállalkozók, továbbá a hagyományok iránt fogékony, a térség önfenntartó fejlesztéséért tenni akaró magán személyek civil szervezetek. A konferencián köszöntőt mondott a Cserhát Natúrpark elnöke Pekár István. Előadást tartott Pintérné Kanyó Judit Varsány Község polgármestere, Varsány, egy fenntartható falufejlesztési modell címmel. Ispánné Péter Éva a Natúrpark koordinátora, Hagyományos tudásátadáson alapuló vidékfejlesztési program a Natúrparkban címmel tartott előadást. Csomós Zsófia települési összekötő a Gyógy-és fűszernövényeink felhasználásáról beszélt. Pályázati lehetőségek a vidékfejlesztés területén címmel Bíró Anna referenstől hallottunk tájékoztatót. Majd megnéztük Drexler Szilárd filmjét, melyet a projekt értékeiről készített. Hagyományőrzők fellépésével és helyi termékekből készült kóstolóval zártuk a rendezvényt.