2005 őszén állították fel a Herencsény melletti Gyürki-hegyen azt a 12 méter magas keresztet, amely a palócok összetartozását jelképezi. A környéken lakó palócok azóta minden év júliusának első szombatján felzarándokolnak a kereszthez, és az annak tövében lévő barlangkápolnához.
Az ember keresztet azért állít, mert valami szándékkal teszi. Valamit megköszön a teremtőjének vagy valamit szeretnének kérni Tőle.
A kezdeményezők a kereszt állításának célját felhívásukban fogalmazták meg: “Mi palócok a 20. század kataklizmái következtében két ország végvidékének nehéz sorsú népévé váltunk. Nincsenek gazdasági sikereink, falvaink lakossága elöregszik, fogy. Csak egyben vagyunk különbek környezetünknél: állhatatosságunkban, hitünk, szokásaink őrzésében. Fogjunk össze, és mutassuk meg, hogy a Jóisten egyesítő erejével felül tudunk emelkedni nehézségeinken.”
2017. júliusában már a terület tulajdonosa nem engedélyezte, hogy a kereszthez elzarándokoljanak az emberek, s ott szentmisét mutassanak be. Az állagmegóváshoz sem járult hozzá. A szent helyet, a kápolnát átadta az enyészetnek. Mit láthatunk most? Ledőlt harangláb, gaz és piszok azon a helyen, ahova hat magyar szürke ökör húzta fel a feszületet és szentmisével ékesített szertartás keretében több mint száz palóc legény és férfi húzta kötéllel a helyére a palócok Vigyázó Keresztjét.
2018. júliusában, mint minden évben újból elindul a gyalogos zarándoklat Rimócról, Varsányból és Nógrádsipekről. Kérjük minél többen csatlakozzanak hozzájuk, ezzel is támogatva a herencsényi hívő embereket. Barátaink bíznak abban, hogy a zarándokok összefogása láttán a terület tulajdonosa felhagy romboló szándékával. Az ez évi szabadtéri szentmisén a média több képviselője is részt vesz, hogy hangot adjon a palóc emberek összefogásának, szívből jövő vágyának.
A Kereszt jelkép. Fontos jelentése van. Jézus a Keresztfára felvitte bűneinket, hogy ezáltal – a végtelen áldozattal megváltson minden ember aki él, aki élt és aki élni fog a jövőben.
Az ember jártában, keltében sokszor találkozik elhagyatott keresztekkel, ami nagyon szomorú dolog. Az ott élő közösség személyes áldozat vállalására hívja fel a figyelmet a feszület. Bízzunk benne, hogy minden kereszt békés világot fog felügyelni fölöttünk, mint tették ezt az elmúlt évek alatt. 


Vigyázzunk rájuk!